lördag 14 december 2013

EN MILJON METANOLBILAR I KINA

www.openfuelstandard.org
Metanol kallas också träsprit. Det är den enklaste alkoholen. Vi kan blanda in åtminstone 10 % metanol i bensinen med de motorer vi har. För någon tusenlapp kan vi ställa om insprutningen så att vi kan köra på enbart metanol. FlexFuel Vehicles finns redan i USA. Sådana bilar känner av vad som finns i tanken, bensin, etanol eller metanol. Föraren kan tanka det som är billigast för dagen. Metanol har bara hälften så mycket energi per liter som bensin så man måste tanka oftare om man kör på ren metanol. I USA är metanolen bara hälften så dyr som bensinen även om man beaktar körsträckan. Det är den omfattande tillgången på naturgas i USA (som i en process kan omvandlas till metanol) som har reducerat priset på metanol till 1,64 kr per liter. I USA väntar man på en ny lag som skall släppa loss konkurrensen mellan bensin och metanol.

I Kina finns det liksom i USA riklig tillgång på skiffergas som man har lärt sig av amerikanarna att utvinna. Det var också amerikanska förebilder till metanolbilarna. Kina är i dag världens största producent av metanol och täcker   25 procent av världsmarknaden. Det finns nu mer än en miljon metanolbilar på de kinesiska vägarna och metanol ersätter 5 – 8 % av bensinförbrukningen.

DME är en förkortning av dimetyleter. Med en enkel procedur kan metanol förvandlas till DME som är ett lämpligt ersättningsmedel för dieselolja som drivmedel i den tunga trafiken. Vetenskapsakademien organiserade ett seminarium i Göteborg den 9 december med rubriken The 2013 Nobel Week Dialogue, Exploring the Future of Energy. Volvochefen Olof Persson inledde den avslutande sessionen som hade rubriken Envisioning future transport systems. I andanom reste han med buss till Växjö 2035.  Det var DME i tanken på bussen. Det återspeglar Volvos framtidsvision av en fossilfri trafik 2035. Volvo har redan 10 lastbilar i kommersiell trafik som tillsammans gått mer än 100 000 mil. Man kan tanka DME på fyra ställen i Sverige, Piteå, Stockholm, Göteborg och Jönköping. När Open Fuel Standard Act 2013 har accepterats av den amerikanska kongressen planerar Volvo att saluföra DME-lastbilar i Kalifornien.

I dagsläget framställs huvuddelen av metanolen av naturgas men det är en övergångslösning. I början av Volvos metanolprogram tillverkades DME av svartlut som är en restprodukt vid papperstillverkningen. Skogsprodukter är m.a.o. ett alternativ till naturgasen. Den slutgiltiga lösningen är att tillverka metanolen av koldioxid från atmosfären i kombination med väte som man får genom elektrolys av vatten. Den givna lösningen för en fossilfri trafik i Sverige 2035 är metanol till de personbilar som inte är eldrivna och DME till sjöfart, flyg och tung trafik.

Anna Karin Hatt behöver inte se så hjälplös ut när hon pratar om en fossilfri trafik 2035. Den tekniska lösningen finns redan. I avvaktan på att det blir volymer på produktionen av metanol och DME från skogsprodukter och atmosfärens koldioxid (fossilfritt båda delarna) kan vi trimma in motorerna med den billiga metanol som USA och Kina i dag producerar med hjälp av naturgas.

Bengt Lindhé 
_______________________________
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar