tisdag 19 november 2013

KOMMER USA ATT BRYTA OPEC:s OLJEMONOPOL?

Jag har i två tidigare artiklar redovisat att Metanol är en alkohol som kan framställas helt fossilfritt av vatten och koldioxid från skorstenar eller från atmosfären. Man måste då tillföra energi. I dagsläget när den nya tekniken med s.k. fracking tillämpas vid utvinning av metan från skiffrar översvämmas inte minst den amerikanska marknaden av billig metan, som i ett steg kan omvandlas till metanol. Vid all oljeutvinning får man samtidigt metan. På många ställen i världen, även i USA, bränner man (flaring) den här metanen. Ingen har räknat ut hur mycket metan det handlar om men det rör sig om astronomiska volymer. Man kan köra bilar på metanol efter marginella ändringar av insprutningen, inget sot i avgasröret. En nackdel är att tanken måste vara större om man vill ha samma räckvidd som med en bensinmotor. I framtiden kommer sannolikt metanol att användas som bränsle i elbilar vars el genereras i bränsleceller (DMFC, Direct Methanol Fuel cell). I det fallet räcker volymen på gamla bensinbilen för att ge samma körsträcka. I avgasröret kommer vattenånga. Med DMFC har man en elbil som man inte behöver ladda. Att tanka den nödvändiga metanolen görs lika snabbt som en bensintankning.

Metanol kan enkelt omvandlas till DME (dimetyleter) som är en gas men som blir vätska redan vid 5 bars tryck. Mycket lägre tryck än som krävs för metan för att inte tala om väte. De tyngre motorerna drivs med fördel med DME. Volvo har redan lastbilar som drivs med DME i Sverige. Den förste DME-macken byggdes i Kungens kurva för ett par år sedan. Nu har ytterligare tre tillkommit. I dagarna förbereder Volvo lansering av DME-lastbilar i USA.

Det händer dramatiska saker i USA just i dessa dagar. 2005 var USA till 60 % beroende av import för sin oljeförsörjning. I dag är man nere på 36 % och bara 9 % av oljan kommer från mellanöstern. Man har också i USA utvecklat bilar som man kallar Flex-Fuel. Det innebär att man kan tanka med etanol, metanol eller bensin. Bilen själv håller reda på vad som finns i tanken. Metanol kan man nu köpa för 1,64 kronor per liter i USA. Det som akut hindrar en snabb övergång till metanol för personbilarna och DME för lastbilarna är lagar som hindrar biltillverkarna att tillverka Flex-Fuel-bilar och drivmedelshandeln att tillhandahålla metanol-DME. En ändring av dessa lagar är sannolikt också en förutsättning för Volvos exportsatsning. Det är bara en tidsfråga innan metanproduktionen i USA efter omvandling räcker för att förse landet med den metanol och den DME som den amerikanska trafiken skulle behöva.

Det finns ett lagförslag som heter Open Fuel Standard Act of 2013 som just nu övervägs i amerikanska kongressen. Går detta lagförslag igenom liksom förslaget att tillåta Flex-Fuel bilar resulterar detta i en dramatisk revolution av den amerikanska biltrafiken, lägre kostnader och mindre koldioxidutsläpp. Hur det kommer att påverka oss och den internationella oljehandeln räcker fantasin inte till för att lista ut. Man kan bara gissa att volvoaktien kommer att stiga hemma hos oss.

Bengt Lindhé Inga kommentarer:

Skicka en kommentar