tisdag 12 november 2013

FOSSILFRI TRAFIK – METANOL FRÅN MÅNGA OLIKA KÄLLOR

I en tidigare artikel redovisades hur bränsleceller som drivs med metanol (DMFC, Direct Methanol Fuel Cell) kan göra trafiken fossilfri. En DMFC-bil drivs med en elektrisk motor. Elen kommer från ett batteri som successivt laddas från en bränslecell. Det som producerar elen är metanol i kombination med luftens syre. Redan i dag drivs en del lagertruckar med DMFC. Det som återstår är att anpassa kapaciteten i bränslecellerna så att elen räcker för en bil. det forskas intensivt i världen för att göra trafiken fossilfri. Toyota, som nyligen berättade om sin nya bränslecellbil som drivs med väte, har ett forskarlag på 500 personer som arbetar på nya lösningar.

En DMFC-bil är lika tyst som en elbil. En batteridriven elbil har accelerationsvärden som vi knappast vågar tänka på (från noll till 100 km/h på  mindre än 10 sekunder). En normaltank med metanol i en DMFC-bil räcker lika många mil som om vi hade tankat med bensin eller diesel. Att ladda en elbil tar timmar i anspråk. Att tanka en DMFC-bil tar inte längre tid än att tanka en bensinbil. Avgaserna är vattenånga.

När DMFC-bilen är här hoppas vi att landets mackar har kompletterat utbudet med metanol. I väntan på DMFC-bilen  kan vi successivt gå över till att köra våra förbränningsmotorer med metanol. Vi skulle som ett första steg kunna introducera M 10 – bensin (10 % metanol och 90 % bensin). Vanliga bilar kan utan några ändringar köra på en sådan blandning.  Med ändringar i insprutningsutrustningen inom en kostnadsram på tusenlappen skulle man kunna köra på M 90. Framtidens bilar blir sannolikt Flexifuel. De finns redan i USA. De håller själva reda på om det finns bensin, etanol eller metanol i tanken.

Varifrån kommer då metanolen? Metanol är detsamma som träsprit. Det är den enklaste alkoholen och det blir ingen sot i avgaserna. Björn Gillberg producerar metanol med restprodukter från skogen. Rötning av avfall och gödsel producerar metan som med fördel omvandlas till metanol. Nobelpristagaren George A. Olah har lärt världen att tillverka metanol av koldioxid från skorstenar eller från atmosfären i kombination med vatten. Det går åt energi i den processen. På Island tillämpas redan den modellen med koldioxid och energi från jordens inre.
Olahs senaste bidrag till utvecklingen är att i ett enda steg transformera naturgas (metan) till metanol. Här kommer energin från själva metanolen. Med tanke på den fantastiska utvecklingen av naturgasproduktion från skiffer som världen nu ser med början i USA är det ett historiskt framsteg.

Nästa artikel handlar om diskussionerna i USA om att bryta OPEC:s oljemonopol och ersätta bensin och diesel med inhemskt producerad metanol och DME. Där redovisas också vad DME är för något.


Bengt Lindhé

-----------------------------------------------
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar