torsdag 7 november 2013

BRÄNSLECELLER GÖR OSS FOSSILFRIA OCH REVOLUTIONERAR TRAFIKEN

Den tyska tidningen Der Spiegel hade i början av november en notis som förtjänar att uppmärksammas. Den berättade att Toyota nu tillverkar en bil som drivs med hjälp av en bränslecell. I vår bok Drivmedel av koldioxid och vatten berättade J-G Hemming och jag hur en bränslecell fungerar. I en konventionell bränslecell är väte drivmedlet. Det reagerar med luftens syre i bränslecellen och producerar el. Det är elen som driver bilen. Det är med andra ord en elbil som man inte behöver ladda. Bilen kan köras 60 mil på en tankning och har därför inte plug-in bilarnas nackdel med en kort räckvidd efter varje laddning av batterierna. Den här bilen visas i slutet av november på Toyotas motor show och kommer att finnas på marknaden 2015.

Nackdelen med Toyotas bränslecellbil är att den drivs med vätgas som måste finnas i en tank med ett tryck på 700 bar. Det finns också bränsleceller som drivs med metanol. De kallas DMFC, Direct Methanol Fuel Cell. Den kanadensiska firman Ballard, pionjär på vätebränsleceller, har insett detta och övergått till DMFC, som är den sannolika lösningen på trafikens koldioxidproblematik. Man slipper den externa uppladdningen av batteriet. Man slipper stora och dyra trycktankar för väte. Metanol kan tillverkas av koldioxid och vatten. Koldioxiden kan hämtas från atmosfären. Med DMFC reduceras trafikens bidrag till atmosfärens CO2-halt till noll.

När vi skrev vår bok för tre år sedan fanns ingen bil som drevs med el från en bränslecell. Det centrala budskapet i vår bok var därför att vi skulle driva förbränningsmotorerna med metanol i stället för bensin eller diesel. Lägre energitäthet i metanolen jämfört med bensin gör att vi skulle behöva en tank som i stort rymmer dubbelt mot bensinbilens.

I jämförelse med bensin/diesel har metanol halva energiinnehållet, men DMFC har dubbla energieffektiviteten jämförd med en förbränningsmotor. Densiteten för såväl metanol som bensin och diesel kan som grovt räknat sättas till 0,8 varför den enkla slutsatsen blir att oavsett om vi räknar med vikt eller volym kommer det att gå åt lika mycket metanol som den bensin/diesel som metanolen ersätter i alternativet med DMFC. Någon större tank behövs inte med DMFC.

Metanol och bränsleceller kan ge oss en helt fossilfri trafik. I kommande artiklar redovisas lösningarna för den tunga trafiken, sjöfarten och flyget liksom alternativa sätt att tillverka metanol.


Bengt Lindhé
____________________________________________

Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar