onsdag 30 oktober 2013

EKOLOGISK ODLING – VÄRD SITT PRIS?


Ekologisk odling innebär förbud mot ogräsbekämpningsmedel och konstgödning. Den ekologiska livsmedelsproduktionen har sina förbud som påverkar resultatet.

För många år sedan presenterades en jämförelse av den kemiska sammansättningen på ekologisk mjölk och vanlig mjölk på ett försöksledarmöte med Sveriges Lantbruksuniversitet. Man kunde inte finna någon skillnad alls. Efter det har inköp av den dyrare ekologiska mjölken varit tabu i min familj. I dagarna har jag tagit del av en lång debattartikel av växtodlingsprofessorn Magne Tuvesson vid SLU som jag inte sett vare sig i SvD eller DN som båda har fått den. Förre stadskonsulenten Gunnar Gummesson har skickat en skrivelse till Riksrevisionen, lantbruksministern och miljöministern i samma ämne. Detta är en kort sammanfattning av budskapet i dessa skrivelser.

Jordbruksverket har som målsättning att 20 procent av åkerarealen skall vara ekologiskt odlad 2020 och i det nya landsbygdsprogrammet har man föreslagit att den s.k. miljöersättningen till ekologisk odling skall ökas. Den ekologiska odlingens dyra produktionskostnader skall med andra ord betalas med skattemedel. Tuvesson och Gummesson baserar sina artiklar på resultat från Statistiska Centralbyråns (SCB:s) årliga beräkningar av skördar från vanliga respektive ekologiska gårdar under nio år.

Avkastningsskillnaderna mellan odlingssystemen har inte minskat utan snarare ökat under de nio åren. För de flesta grödorna ligger de ekologiska skördarna mellan 50 och 60 procent av de normala. Matpotatisen ligger lägst med 46 procent och hälften har så dålig kvalitet att den drabbas av saluförbud. Höstvetet ligger på 53,4 procent, havren på 56,6 och höstrapsen på 53,3 procent. Proteinet i vetekärnorna avgör bakningsförmågan hos vetemjölet. Det är den sena kvävegödslingen (som är förbjuden i det ekologiska) som höjer höstvetets kvalitet och av den anledningen ar det bara en mycket liten andel av höstvetet (4,2 procent av höstvetearealen och 2,3 procent av skörden) som odlas ekologiskt.

Kväveläckaget är större för de ekologiska odlingarna speciellt om man beräknar det i förhållande till skördemängden. Med ekologisk odling måste man gödsla, plöja, harva, så, och stubbearbeta dubbla arealen vilket ger dyrare maskinkostnader och större koldioxidutsläpp per kg gröda. En del ekologiska odlingar blir aldrig skördade på grund av stora ogräsmängder som ger stopp i skördetröskorna.

År 2030 behöver mänskligheten 50 procent mer livsmedel än i dag. Redan i dag importerar vi hälften av det vi konsumerar. Sötåsen är ett bland många naturbruksgymnasier som ställt om hela arealen till ekologiskt. Var det klokt?

Bengt Lindhé      


----------------------------------------------------------------------

Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar