torsdag 21 november 2013

EN MILJON DOLLAR TILL METANOLFORSKARE


Israeliska staten har prisbelönt George A. Olah och G.K. Surya Prakash med 1 miljon dollar för deras innovationer när det gäller alternativa fordonsbränslen. Olah är nobelpristagare i kemi och Prakash är hans medarbetare på University of Southern California. Deras första bedrift var att påvisa att metanol kan tillverkas av koldioxid från skorstenar eller från atmosfären i kombination med vatten. Det går åt energi i den processen. Vi kan späda ut vanlig bensin med metanol och utan större kostnad kan moderna bilar ställas om för ren metanoldrift. DME (dimetyleter) är en gas som metanolen kan omvandlas till. För den tyngre trafiken passar DME bättre än metanol. Vi har redan fyra mackar med DME i Sverige. Den första macken byggdes i Kungens kurva. Svartlut från papperstillverkning i Norrland låg bakom den DME som var tillgänglig på de nämnda mackarna för ett lyckat projekt med 10 Volvo lastbilar i kommersiell trafik som tillsammans gått över en miljon kilometer.

Bedrift nummer två av Olah och Prakash var att påvisa att metanol kunde tillverkas av metan i ett enda steg. Energin för processen kommer från det första steget i processen där en del metan förbränns. Den naturgas (metan) som nu är tillgänglig i USA tack vare fracking av skiffrar gör att metanol i mycket stora mängder kan bli tillgängligt där. Med flex-fuel bilar som går att köra med metanol, etanol eller bensin har man nu en teknik som i ett steg kan befria världen från OPEC:s universella styrning av priset på olja.

Sannolikt kan Israel bli det land i världen som först av alla på bred front kommer att tillämpa tekniken för tillverkning av metanol/DME från metan. Utanför Israels kust i Medelhavet finns under havsbotten rika fyndigheter av naturgas som ju är metan. Priset till Olah och Prakash bekräftar Israels ambition att så snart som möjligt bli kvitt grannländernas oljemonopol. Premiärminister Netanyahu föreslog nyligen i ett tal att de dominerande alkohol-bränsleekonomierna Amerika, Brasilien och Kina skulle gå samman för att skapa en värld med fordonsbränslen vars priser avgjordes av den fria marknaden.

Bengt Lindhé

------------------------------
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar