onsdag 27 november 2013

BRASILIEN FÖRST MED FLEX FUEL BILARUSA går i väntans tider på att kongressen skall godkänna Open Fuel Standard Act of 2013 som skall göra det möjligt för de amerikanska bilisterna att fritt välja mellan bensin, metanol och etanol när de tankar sina bilar. Flex Fuel Vehicles (FFVs) kan då bli tillgängliga i bilhandeln och metanol liksom etanol blir tillgängliga på mackarna i den takt man hinner ställa om från ren bensin. Det stora som hänt i USA är den plötsliga tillgången till nästan obegränsade mängder metanol som kan produceras till mycket konkurrenskraftiga priser av den naturgas som nu produceras från skiffrar med helt nya metoder. Går Open Fuel Standard Act igenom väntar en dramatisk scenförändring. OPECs monopolprissättning på olja kommer inte längre att påverka drivmedelspriserna i USA. Hur vi kommer att påverkas av detta kan vi inte föreställa oss.

Israel har med 1 miljon dollar prisbelönat de amerikanska forskare som uppfann metoden att i ett steg transformera naturgas (metan) till metanol. Man har stora naturgastillgångar strax utanför sin egen kust i Medelhavet som snart skall befria landet från den dyra oljan från de angränsande oljeproducerande arabländerna.

I skuggan av allt detta har utvecklingen i Brasilien kommit i skymundan. Brasilien har nyligen passerat Storbritannien som världens sjätte största ekonomi efter USA, Kina, Japan, Tyskland och Frankrike. Mycket stor jordbrukspotential har gjort att tillgången till etanol i stort sett är obegränsad i Brasilien.

Redan 1980 blev etanol tillgängligt på alla mackar för bilar som kunde köra på etanol. Det var först 2003 som man fick Flex Fuel bilar som kunde tankas med bensin eller etanol beroende på priset. Bilarna kände själva av vilken sorts soppa det var i tanken. Redan året efter var 22 % av de sålda bilarna Flex Fuel och år 2010 hade den siffran gått upp till 94 %. På den brasilianska marknaden finns det i dag 80 olika bilmodeller med Flex Fuel från de 12 ledande biltillverkarna. Alla de kända märkena är med i bilden.

Vi kan m.a.o. konstatera att Brasilien var först med Flex Fuel även om man där bara väljer mellan bensin och etanol. I USA blir det metanol som blir huvudkonkurrenten till bensin. Metanol kostar nu inte mer än 1,64 kronor per liter i USA. Om Open Fuel Standard Act antas av den amerikanska kongressen kommer världsekonomin plötsligt att få nya spelregler.

Bengt Lindhé
------------------------------------
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar