söndag 20 oktober 2013

GLOBALT ENERGISCENARIO. Del 6. VATTNETS BETYDELSE


Det finns en fristående internationell organisation med 28 medlemsländer som heter International Energy Agency (IEA). Sverige är medlem.  IEA har som målsättning att bl.a. garantera tillgång till energi i medlemsländerna och stimulera en hållbar energipolitik som gagnar den ekonomiska tillväxten och skyddar miljön. IEA har nyligen gett ut en skrift som heter World Energy Outlook som på ett förtjänstfullt sätt försöker skapa en bild av den framtida utvecklingen av tillgång och efterfrågan på energi i världen.
Framtidsutsikterna för de enskilda energigrupperna kommer att publiceras en efter en (kol, olja & naturgas, kärnkraft, el, förnybar energi). Avslutningsvis kommer vattnets betydelse att beskrivas och till sist möjligheterna att nå 2 graders målet.


Vattnet får en allt större betydelse i energiproduktionen

Behovet av vatten i energiproduktionen kommer att öka dubbelt så snabbt som ökningen i efterfrågan på energi. Det går åt vatten för utvinning, transport och förädling av olja, gas och kol och vid bevattningen av energigrödorna. Den projekterade ökningen av vattenkonsumtionen med 85 procent till 2035 återspeglar en förändring mot mer vattenintensiv energiproduktion och mer energigrödor. Bättre teknologi och en större integration av planerna för energi och vatten är nödvändiga för framtiden.

Bengt Lindhé

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar