tisdag 15 oktober 2013

GLOBALT ENERGISCENARIO. Del 1. KOL


Det finns en fristående internationell organisation med 28 medlemsländer som heter International Energy Agency (IEA). Sverige är medlem.  IEA har som målsättning att bl.a. garantera tillgång till energi i medlemsländerna och stimulera en hållbar energipolitik som gagnar den ekonomiska tillväxten och skyddar miljön. IEA har nyligen gett ut en skrift som heter World Energy Outlook som på ett förtjänstfullt sätt försöker skapa en bild av den framtida utvecklingen av tillgång och efterfrågan på energi i världen.
Framtidsutsikterna för de enskilda energigrupperna kommer att publiceras en efter en (kol, olja & naturgas, kärnkraft, el, förnybar energi). Avslutningsvis kommer vattnets betydelse att beskrivas och till sist möjligheterna att nå 2 graders målet.

KOL

Kolet dominerar än så länge

Kolet har stått för nära nog hälften av ökningen i den globala energiefterfrågan det senaste decenniet och har varit större än ökningen av den förnybara energin. Den framtida utvecklingen av efterfrågan på kol kommer att påverkas av politiken beträffande utsläppen av koldioxid, utvecklingen av effektivare kolförbränningsteknologier och i förlängningen CCS. Även på den här punkten är det utvecklingen i Kina och Japan som dominerar. Efterfrågan på kol förväntas öka till 2020 för att sedan förbli på den nivån till 2035. År 2025 kommer Indien att överta USA:s roll som världens näst största användare av kol. Utvecklingen av skiffergasen gör de nämnda prognoserna osäkra.

Bengt LindhéInga kommentarer:

Skicka en kommentar