fredag 11 oktober 2013

Ett frihandelsavtal är oerhört viktigt för Skara. Vi talar om ca 70 nya jobb.


http://erikscheller.eu/wp-content/uploads/2013/10/6740-jobb-till-Västra-Götaland.pdf erikscheller.eu


 Rapport 
2013–10–10 
6740 jobb till Västra Götaland 
- regionala effekter av ett frihandelsavtal med USA 

En rapport från utredarna knutna till Europaparlamentskandidaten Erik Scheller erikscheller.eu


Sammanfattning

EU har inlett frihandelsförhandlingar med USA med mål att öppna för mer handel, ökad tillväxt och fler jobb på båda sidor av Atlanten. Flera studier har gjorts som visar på potentialen i ett frihandelsavtal för både EU som helhet och Sverige. Detta är den första studie som bryter ned dessa siffror till konkreta effekter för Västra Götaland och dess kommuner. 
I studien konstrueras ett index baserat tre variabler på kommunnivån: antal exporterande företag, värdet av exporten och andelen sysselsatta inom den exporttunga tillverkningsindustrin. Indexet innebär en ny bearbetning av originaldata från SCB, Svenskt Näringsliv och tyska tankesmedjan Bertelsmann Stiftung. 
Studien visar att Västra Götaland tydligt skulle gynnas av ett europeiskt frihandelsavtal med USA. Totalt beräknas det tillkomma 6740 nya jobb i länet och en ökad bruttoregionalprodukt med 8,9 procent. Den kommun som beräknas ha störst framgång med ett frihandelsavtal är Tranemo som kan räkna med ca 80 nya jobb, motsvarande en sysselsättningsökning på 1,4 procent. Även andra kommuner i länet beräknas få en påtaglig sysselsättningsökning som är högre jämfört med genomsnittliga i landet. 
Gustaf Lundgren 
Doktorand i nationalekonomi 
vid Handelshögskolan i Stockholm 
Hampus Bergquist 
Student i nationalekonomi 
vid Handelshögskolan i Stockholm 
Erik Scheller 
Kandidat till Europaparlamentet 
Folkpartiet Liberalerna 
Anna Horn 
Jur. stud. vid Stockholms universitet erikscheller.eu 3 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar