tisdag 1 oktober 2013

DEBATT OM 7-9 SKOLAN + STADSHUS


Litet referat från måndagens möte med Kommunfullmäktige. Debatt om 7-9 skolan/stadshus.

Charlotte Nordström, kommunalrådet, inleder med att säga att m, c och kd yrkar på återremiss. Det var inte överraskande i sig. Det hade vi väntat. Överraskande var dock att det blev en tydlig signal att inga argument kommer att få dom att ändra sig. De var bestämda.

Ja, vad var det dom bestämt sig för.

Dom ville ha något billigare.

På vilket sätt?

Det skulle utredas…

I mitt anförande förklarade jag att 15,2 miljoner extra per år för ny fin skola, nytt centralkök och ett stadshus är mycket litet.

Dom svarade att 400 miljoner är mycket pengar.

Jag försökte igen. Men det är ju vad som förs upp på resultaträkningen varje år som avgör om det blir dyrt eller ej.

Döva öron. Återigen: 400 är för dyrt.

Kommunalrådet ryter till: Vad gör ni om renoveringen av Djäkneskolan blir mycket dyrare. Den anförda kostnadsberäkningen är ju bara en GROV UPPSKATTNING.
Jag replikerar att detta är en sak som ni inte själva anser behöver utredas vidare. Det finns ju inte med i återremissen.

Kommunalrådet skrattar och säger att jag inte läst. Dom vill ju göra en BYGGNADSHISTORISK UNDERSÖKNING av Djäkneskolan!

Jag förklarar att jag inte tror att den kommer att behandla kostnadsberäkningen av ombyggnad av Djäkneskolan.

Debatten blir lite svår att föra när det inte finns några alternativ att ta ställning till bara en stor ovilja mot projektet. 

Elisabet Stålarm beklagar att vi inte kan bli överens i kommunen. Det kan jag verkligen hålla med om. Hon lanserar ett eget alternativ till högstadieskola: Djäkneskolan och Katedralsskolan kan dela på uppgiften… Det förslaget var tydligen inte förankrat i den moderata gruppen.

Gunilla Druve Jansson (c), tycker att mer behöver utredas och att vi borde komma överens. Det sista håller jag absolut med om.

SD var inte pålästa utan sa bara att man befarade stor skattehöjning.

KD tyckte 400 miljoner var för mycket pengar….

Nog blir man trött!!

SUNT FÖRNUFT åberopades som ett viktigt argument. Beräkningar som gjorts av ekonomichefen vägde lätt mot ”tyckande” och ”sunt förnuft”.
Jag försökte många gånger tålmodigt förklara att det är EFFEKTIVISERINGSVINSTERNA som som gör projektet ekonomiskt möjligt och att bara bygga en skola (på pappret 80 miljoner billigare) utan stadshus troligen inte kommer bli mer ekonomiskt fördelaktigt än projektet.

Skratt från moderatbänken.

Får en känsla av att alla inte tagit del av Sören Anderssons beräkningar utan att man känner sig trygg i sina egna uppskattningar förlitande sig på sitt ”sunda förnuft”.

Beslutet blev återremiss, trots majoritet för ”avgörande i dag”. Det är ju numera möjligt att en gång återremittera i fullmäktige om man har minst en tredjedel av rösterma. Det kallas minoritetsåterremiss. Med tanke på det splittrade fokus i återremissen ser jag den mer som fördröjningsremiss. Den är inte på något sätt inriktad på att driva ärendet framåt.

Fortsättning följer.

Anita Afzelius-Alm (FP) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar