onsdag 18 september 2013

ETT HÅLLBART SAMHÄLLE, MER ÄN ATT BARA TA HÄNSYN TILL MILJÖ- OCH KLIMATFAKTORER

När det diskuteras miljöfrågor är det inte sällan att debatten handlar om hur vi ska få ett hållbart samhället på sikt. I begreppet hållbart samhälle ingår mer än miljö- och klimatåtgärder. Begreppet hållbart samhälle innefattar även sociala faktorer och ekonomiska faktorer.

Vårt samhälle bör ses utifrån att samhället är en helhet som hänger ihop.
Det är uppenbart att miljön och klimatet är en ödesfråga inför framtiden. Vi har kunskap på jordklotet att kunna utveckla nya tekniska lösningar som påverkar miljö och klimat i mindre och mindre omfattning. Varför går då inte utvecklingen snabbare kan säkert många tycka. En del av svaret kan vara att hänsyn måste tas även till sociala faktorer och ekonomiska faktorer. Dessa överväganden görs inför de flesta beslut som fattas. Är det inte bara att göra insatser för miljön? Varför krävs det att se på de sociala konsekvenserna och de ekonomiska konsekvenserna?

Ett hållbart samhälle på sikt kräver att vi människor kan umgås med andra människor för att utbyta tankar och bryta olika uppfattningar mot varandra. Detta kan exempelvis göras på sociala medier, genom att träffas öga mot öga, ta del av utbudet i medierna eller att prata med varandra med hjälp av telefon. Ett hållbart samhället behöver väl upplysta människor som inte bara får sin information från hemorten eller från släkt och vänner. Det är viktigt att vi undviker enkla lösningar som kan få otäcka konsekvenser för oss. Som ett exempel kan vi ta biltrafiken. Bilar görs mer och mer miljövänliga och klimatvänliga. Att gå för fort fram mot bilismen kan få som en konsekvens att vi inte kan bo på landet utan att de flesta tvingas flytta in till städerna, främst till de större städerna. De som väljer att bo kvar på landet får färre och färre möjligheter att träffas och därmed få färre alternativa insikter. Andra sociala faktorer är den så kallade välfärden. Hur kan vi arbeta i hop till våra enskilda behov om brist på barnomsorg, brist på äldreomsorg, brist på sjukvård sätter käppar i våra hjul att få ihop de pengar som välfärden är i stort behov av?

Ett hållbart samhälle innebär också att vi har ekonomiska resurser att vidta åtgärder som är positiva för miljön, klimatet och de sociala behoven. Det innebär att de knappa ekonomiska resurserna som finns måste fördelas så att de sociala behoven, behoven för miljöåtgärder och behoven för klimatåtgärder fördelas rimligt. Om vi ger för lite ekonomiska resurser till de sociala behoven kan vi komma att hamna i stora sociala problem som på sikt kan gå mot ökat våld inom samhället eller mot ökad krigsrisk på jordklotet och kanske även i vårt land. Den största miljö- och klimatkatastrofen är nog ett storkrig.

För att leva i ett hållbart samhälle på sikt behöver vi ta hänsyn helheten och fördela våra knappa ekonomiska resurser till våra sociala behov, miljö- och klimatåtgärder.

Vi får inte ett hållbart samhälle genom att satsa enbart på miljö- och klimatåtgärder. Vi behöver satsa på resurser till alla de delar som bildar helheten.


Jan-Håkan Otterberg
Folkpartiet i LidköpingInga kommentarer:

Skicka en kommentar