onsdag 11 september 2013

TYSKA ENERGIEWENDE I EN ÅTERVÄNDSGRÄND


I en tidigare artikel har jag berättat om att Tyskland har Europas dyraste el med 2,63 kr per kWh. Redan nästa år blir det ännu dyrare. Många hushåll som inte orkar med elräkningen drabbas av att elen stängs av. Det är huvudsakligen personer som bor i lägenhet som drabbas. Husägarna kan få del av de generösa stöden för förnybar energi genom att sätta solfångare på sina
tak.

I avvaktan på det tyska valet i slutet av september händer mycket lite. Politikerna vill inte prata om det men efter valet måste något ske om inte hela projektet skall landa i en katastrof.  Vindkraftverken har prisgarantier i tiotals år. Ibland producerar vindkraften långt mer än vad man kan ta tillvara. Trots det får de ersättning för varje kWh man skulle ha levererat till nätet.

Man har två prislistor när det gäller elproduktion. Producenter av förnybar el får alltid sitt garanterade pris. När det inte blåser och solen inte skiner gäller marknadspriser för den el som då produceras med stenkol, brunkol eller gas. Ur miljösynpunkt är gasen utan jämförelse det bästa men elen från brunkolskraftverken är billigast och blir därför den som först kommer till användning. Nya effektiva gaskraftverk går med förlust.

En huvudvärk för framtiden är den havsbaserade vindkraften som man håller på att bygga ut. Långt ute i Nordsjön, 7 mil från ön Norderney bygger man på djupt vatten vindkraftverk som år 2020 skall producera 10 gigawatt eller lika mycket el som 10 kärnkraftverk. Man bygger också en stor stålbox som  skall samla upp elen från de olika vindkraftverken. Bara den boxen kostar 1miljard Euro. Till detta kommer sedan kostnader för en kabel in till land och sedan för ledningar som skall leda strömmen till södra och västra Tyskland som har den största elförbrukningen.

Dåligt väder på Nordsjön och tumlare fördröjer utbyggnaden som redan är försenad. Det är mer vind till havs men trots det räknar man med att priset på elen blir två eller tre gånger högre än priset på den el som produceras av vindkraftverken på land. Man räknar med att elen kommer att kosta 3,50 kr per kWh år 2020 om man nu ens kommer att fullfölja projektet. I juli hade Der Spiegel en artikel som berättade om det växande motståndet mot utbyggnaden av vindkraften på land som planeras omfatta 60 000 nya vindkraftverk. Artikeln berättade om en 180 m hög anläggning. Vid invigningen nedkallade den lokale prästen Guds välsignelse över anläggningen men grannarna ändrade snart åsikt när de upplevde ”the whirr of the blades”. Artikeln avslutas med att Tysklands beslutsamhet att ersätta vindkraften är i fara på grund av det växande vindkraftmotståndet.   

Det finns andra tekniska vidunder som redan har sett sina bästa dagar. I Dresden finns en vattenpool som är ett tunnland stor. På somrarna är det en populär badplats. När man har billig överskottsel pumpas vatten upp till en annan vattenreservoar som ligger 140 m högre. Mitt på dagen då efterfrågan på el är stor går vattnet den omvända vägen via stora turbiner som producerar el. En tanke har varit att bygga ut den här formen av anläggningar men de timmar på dagen då priset är som högst är så få att lönsamheten är i fara. Vattenfall har haft stora intressen i sådana anläggningar. Som mest fanns det 20 stycken. Dresdenanläggningen skall stängas inom två år.

Ett helt färskt uppslag är att använda överskottselen då det blåser mycket till att producera väte genom elektrolys av vatten som lagras i naturgasnätet och som sedan kan användas för att driva bilar med bränsleceller eller för att generera el. Man kan också producera metan. För mer än fem år sedan föreslog nobelpristagaren George A. Olah att man skulle producera metanol av koldioxid och vatten med hjälp av överskottsenergi. Ersätter vi sedan bensin och diesel med metanol eller DME får vi en
fossilfri trafik. Det är bara att hoppas att man kommer på det också i Tyskland så småningom för då finns det en chans att Energiewende kan överleva.

Bengt Lindhé


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar