söndag 8 september 2013

ELEKTRICITET - EN LYXVARA I TYSKLANDDet finns röster i Sverige som vill att vi i skall kopiera tyska Energiewende, som är namnet på den process som är på gång där för att med förnybar energi ersätta de årliga 141 TWh el som de tyska kärnkraftverken producerat. Hela omläggningen skall vara klar 2022. Då skall 35 % av elen vara förnybar mot dagens 23%.

Nu är inte alla tyskar nöjda med det som sker. Tidskriften Der Spiegel hade helt nyligen en artikel med rubriken Das Strom-Phantom (strömhjärnspöket). Artikeln illustrerades med en Greenpeace-protest framför kanslerkontoret. Tidskriften Handelsblatt GmbH var inte sämre. Der Irrsinn der Energiewende. (Vansinnet med Energiewende) hette deras bild. Bilden som illustrerade den artikeln är tydlig nog.

Det som är anmärkningsvärt är att Greepeace i Tyskland är negativa till Energiewende eller åtminstone de åtgärder som Energiewende resulterat i. I Sverige är Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet (och enstaka Centerröster) varma tillskyndare av en ersättning av den svenska kärnkraften med förnybar energi.

Det centrala budskapet i Der Spiegel och Handelsblatt gäller ekonomin. I Tyskland har den förnybara energin förkörsrätt till nätet och nya producenter garanteras ett fast pris på producerad el de närmaste 20 åren. Detta stadgas i den så kallade EEG-lagen (Erneuerbare-Energien-Gesetz).

Dagar med full blåst och rikligt med solsken får producenterna av den förnybara energin ( Sol, vind, vatten och biogas) full ersättning för alla producerade kilowattimmar även om ingen har nytta av dem. Det är konsumenterna som betalar. Eftersom det också förekommer vindstilla dagar utan solsken måste man ha tillgång till reglerkraft som kan täcka elbehovet i Tyskland till 100 %.

För att kompensera elen från kärnkraftverken som skall vara avstängda 2022 moderniseras och nyproduceras nu 17 kolkraftverk och 29 gaskraftverk. Elen från gaskraftverken är dyrare än el från de koleldade kraftverken och därför håller man liv i kraftverk som drivs med brunkol och stenkol. Förra året var utsläppen av CO2 högre än året förut och man räknar inte med någon nedgång fram till 2022.

Tyskland har Europas dyraste el. Ett tyskt normalhushåll betalar i dagsläget 2,63 kr per kWh och nästa år beräknas priset bli ytterligare 10 öre dyrare. El är med andra ord en lyxvara. För husägare med solpaneler på taket är priset inget problem tack vare det garanterade priset på den producerade förnybara elen. Det är familjer som bor i lägenhet som drabbas. Der Spiegel anger att 300 000 hushåll årligen drabbas av en avstängning av eltillförseln eftersom de inte betalt sina elräkningar i tid. Man talar om strömfattigdom. Man blir inkopplad igen på nätet först efter förhandlingar om avbetalning av skulden och till det måste man betala en återanslutningsavgift. 

Tyskland går till val i slutet av september men energifrågan är trots allt ingen het fråga. Både regering och opposition är eniga om att Energiewende skall genomföras men oppositionen kritiserar regeringen för att ha släppt igenom allt vind för våg. SPD vill ha sänkta elpriser.  

I en kommande artikel skall jag redovisa de tekniska alternativ som prövats och som diskuteras. I Tyskland talar man nu om att kopiera Sveriges modell med elcertifikat. Bidragen till den förnybara elen i Sverige är bara en tiondel av motsvarande kostnad i Tyskland.

Att ordet kärnkraft är tabu i Tyskland framgår av beskrivningen i Der Spiegel av elproduktionen i Sverige. Där står det bara att vattenkraften står för 45 % av vår elproduktion. Inte ett ord våra10 kärnkraftverk som producerar el åtminstone till 2030.

I dagarna överlämnas ett betänkande till regeringen i Tyskland med rubriken Konkurrens i tider med energi- omställning. Man konstaterar där att
1. Energiewende belönar de minst effektiva anläggningarna.
2. Energiewende inte bidrar till en reduktion av utsläppen av växthusgaser.
3. Strömförsörjningen äventyras och
4. Omläggningen är till nackdel för familjer med en ansträngd ekonomi.

Rådgivare till regeringen förordar en nystart av Energiewende annars blir kostnaden 50 miljarder Euro (438 miljarder kronor) per år. Vad som än händer: låt oss slippa en kopia av Energiewende i Sverige.

Bengt Lindhé   

_____________________

 Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar