söndag 1 september 2013

GRÖNA BILISTER BÖR VÄXLA FRÅN BACK TILL FRAMÅTUSA:s president Barack Obama,kommer 
till Sverige den 4 september.OBS: Bilden 
är ett montage. Källa:Expressen

President Obama har vid sitt sverigebesök önskat ta del av svensk miljöteknologi. Mattias Goldman från Gröna bilister passade på att uttrycka sig kritiskt mot svensk ”tvärvändning” när det gäller miljöanpassning av bilar. /red anm


Mattias Goldman, Gröna Bilister tycker att Sverige, när det gäller omställning till fossilfritt tappat stinget, tvärvänt från en framgångsrik inledning och nu, ordagrant ”backar in i framtiden". (Dagens eko den 31/8 kl 1645)

Med den flåsande entusiasm utan förankring i kunskap om biodrivmedlens potential, kemiska och fysikaliska egenskaper samt deras EROI (Energy Return On Invested) som karakteriserat Goldman och Gröna Bilister, ska vi nog vara tacksamma att deras käpphästar backar.

Deras skötebarn etanol och biogas bidde båda en tumme. Räknar man ärliga livscykelanalyser så är etanol av spannmål ”a cure worse than the desease” (en bot värre än sjukan) som en EU-rapport uttryckt det. Och biogasens nuvarande komplicerade och dyra uppgradering till fordonsgas och dito konsekvenser för infrastruktur och fordon har fått den utvecklingen att gå i stå.

Det innebär inte att motoralkohol och biogas är felsatsning i sig – det är Gröna Bilisters med flera ogenomtänkta vägval och dövöra för kritik som är problemet. Alkoholerna är prima drivmedel.

Det är emellertid produktionen av dem via fermentering av odlade grödor som är felet. Den enklaste alkoholen metanol har överlägsen potential när det gäller såväl råvarubas som energieffektiv framställning och förbränningsegenskaper. Ändå finns den överhuvudtaget inte i Goldmans ordförråd.

När det gäller biogasen finns massor av jordbrukare som inget hellre skulle önska än producera biogas, om det gick att vettigt få ut den på marknaden. Nuvarande propaganda för biogas är som om man för 130 år sedan skulle övertala bönder att producera mjölk för avsalu till de växande städerna fast det då inte fanns mejerier.

Istället för nu rådande komplicerade och dyra uppgradering av biogas till naturgasstatus kan den råa biogasen (inklusive dess innehåll av koldioxid) kemiskt omvandlas till metanol (och därmed även till det ypperliga dieselbränslet dimetyleter (DME).

Det är alltså Goldman och Gröna Bilister som ska vakna, växla från back till framåt, så blir det äntligen fart på omställningen!

J-G Hemming 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar