onsdag 8 maj 2013

GALENSKAPER FRÅN CHALMERS


Nötköttet är den största miljöboven hette en märklig artikel i SvD Brännpunkt den 3 maj 2013 av Chalmersforskarna Fredrik Hedenus, David Bryngelsson och Jörgen Larsson. Utgångspunkten är FN:s klimattoppmöte i Mexiko 2010 som fastställde målet att den globala uppvärmningen inte får bli större än 2 grader över den förindustriella nivån. Skall vi nå det målet måste utsläppen av koldioxid ner till 1 ton per person och år. I dag släpper vi enligt författarna ut 10 ton koldioxid per person och år i Sverige. Slutsatsen i artikeln är att vi skall ersätta kött, ost och mjölk i maten med vegetabilier. Texten till en bild med kött lyder: att äta mindre nötkött är den enskilt mest kraftfulla åtgärden för att få ner utsläppen.

Fakta i målet är att vare sig USA eller Kina har förbundit sig för några nedskärningar av sina koldioxidutsläpp. Sveriges totala utsläpp av koldioxid är enligt professor Lennart Bengtsson på KVA ca 45 miljoner ton per år och utgör 0,15 % av de globala utsläppen. Enligt beräkningar på Kungl. Vetenskapsakademien är nettoackumulationen i den svenska naturen av samma storleksordning som utsläppen. Sedan slutet av 1970-talet har skogstillväxten varit större än avverkningen av skog med 20 %.

Sannolikheten för att USA, Kina och Indien skulle komma ens i närheten av 1 ton koldioxid per person och år 2050 är noll. Den kinesiska förbrukningen av kol har fram till nu ökat år från år. Andelen av all elektricitet som genereras av kol 2010 var 93 % för Sydafrika, 90 % för Polen, 79 % för Kina, 45 % för USA och 44 % för Tyskland. Skall dessa värden komma ner till noll måste tusentals nya kärnkraftverk byggas. Tror man det på Chalmers? Tyskland skall till och med stänga alla sina kärnkraftverk 2022. Man bygger fler koleldade kraftverk och importerar gas från Ryssland för att få ekvationen att gå ihop. Det leder till en ökning av koldioxidutsläppen i Tyskland.

I dagsläget bidrar metan bara med 0,7 - 1,6 % av den totala växthus- effekten på jorden. Metan har en livslängd på 12 år i atmosfären innan det oxideras och bryts ner. Den koldioxid vi släpper ut stannar i princip kvar för all framtid. Fördubblar vi utsläppen av metan fördubblas den totala nivån av metan i atmosfären men den ökar inte för all framtid som koldioxiden.

Även om vi i Sverige skulle sluta äta kött och dricka mjölk helt och hållet får det inte ens en mätbar effekt på jordens klimat. Skall lammköttet bort som Hedenus och hans kollegor ivrar för måste vi i rättvisans namn också ta död på alla älgar, hjortar, renar och rådjur i Sverige. Även dom är idisslare som släpper ut metangas. Resultatet blir igenväxta landskap med enbart vargar och vildsvin.

Klimatproblemen i världen domineras helt av eldningen med kol. Bara röken tar död på hundratusentals människor varje år. Efter kolet kommer oljan och sedan naturgasen. Klimatdiskussionen måste koncentreras till den problematiken.

Bengt Lindhé


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar