onsdag 8 maj 2013

TANKEN PÅ FORTSATT TVÅ 7-9 SKOLOR ÄR LÅNGLIVAD
Förra måndagens fullmäktige bekräftade att alla partier står bakom att en skola för 600 elever skall byggas på Teglagärdet. Ändå tycks tanken på två skolor som alternativ leva kvar i folks medvetande. Särskilt föreställningen att det skulle vara ekonomiskt mer fördelaktigt.
Därutöver har det också framförts i insändare att två skolor skulle  tillfredsställa ett nyckelord för liberaler nämligen valfrihet.
Verklig valfrihet?
Knappast mer än de gör idag då man måste göra justeringar av barnens val utifrån könsfördelning och skolors rumsliga kapacitet.
Valet mellan Djäkneskolan och Teglaskolan (det skulle också bli fallet med en ny liten Teglaskola) är också ett val mellan två ofullständiga skolor. De kan inte leva som självständiga enheter utan måste samverka. De är två för små enheter helt enkelt. Att man geografiskt ligger ca 400 meter ifrån varandra gör skolarbetet ineffektivt. Och dyrt. I praktiken är detta EN skola med väldigt långt mellan utbildningslokaler.
Tanken att det skulle vara bra med två skolor för att kunna flytta mobbare alternativt mobbningsoffer till den andra skolan finner vi närmast absurd.
För att 1+1 skall bli 3 måste det till en inkluderande skola där plats finns för alla elever. En skola som kan organisera verksamheten i ändamålsenliga arbetslag, som innebär många fördelar inte minst för pedagogiken.
En skola med öppen planlösning där alla blir sedda i både bildlig och bokstavlig betydelse. 
Sammanhållande för de båda profilerna estetik och idrott finns den i skolkroppen integrerade gymnastiksalen med scen. Den skall användas förutom till samlingssal och idrott också som arena för det estetiska spåret med bl a teater och dans. Denna gemensamma arena har en central plats i skolan.

För den elev som av olika skäl söker en liten skola finns Metis som alternativ. Det är en utmärkt skola som också sporrar den kommunala skolan på ett positivt sätt.

Anita Afzelius-Alm (FP)
Karin Schmidt (FP)1 kommentar:

 1. Ekonomi är en viktig del för oss i kommunen men även oss i Folkpartiet.
  Vi ser att den nya skolan är projekterad till 330 miljoner kronor som kommer att amorteras på 20 år enligt liggande förslag. Man vill även lägga till en aktivitetshall för 70 miljoner i förslaget. Det är detta som striden handlar om. Den nya skolan för 330 miljoner är sanktionerad i politiken. Skolan får klä skott för en satsning på en aktivitetshall som kanske inte tillhör kärnverksamheten i kommunen. Det är olyckligt att man fört samman dessa byggnader i debatten.

  Hallen inte desto mindre prioriterad för Vilan-området. Med mycket aktiviteter som börjar svälla över gränserna. Detta ger stöd åt att en hall bör byggas också där

  Skolan är dock prioriteten i denna debatt, det är också den Folkpartiet ställer sig bakom som primärt objekt och det är den som Folkpartiet vill få till stånd.

  Att bygga en mindre enhet för 260 miljoner anser jag vara ett sämre förslag. Dels för att elever bör gå tillsammans i gemensam skola för att i tidiga år träna sin förmåga i att umgås tillsammans killas som tjejer. Två skolor hade möjliggjort för segregering. Detta får inte hända i en liten kommun som Skara där all kunskap, vilja utbildning, kraft och framtidstro behövs för att Skara skall stå sig också i framtiden.

  En mindre enhet innebär en marginellt mindre amorteringskostnad än att behålla den större varianten. Cirka 3 miljoner över tjugo år.

  Man bör tillse det faktum att det tillkommer ytterligare kostnader för tillagningskök, gymnastik i en fullskalig hall, och tillägg då särskolan skulle behöva nya lokaler för sin verksamhet. (Särskolan inrymmer den nya skolan enligt förslaget). Detta ger ytterligare en dimension av att vi går mot en mer jämlik tillvaro i samhället.

  > Sammantaget får vi en modern skola som kommer att stärka utbildningskvalitèn för samtliga barn som växer upp i kommunen.
  Detta på en rad områden. Sedan Djäkneskolan byggdes har skolutvecklingen förändrats på alla områden. Forskningen och människosyn har i grunden förändrats. Detta medför att också synen på lokalanpassningen för den kommunalaskolan också har förändrats. Nu ges möjligheten att i Skara anpassa hela verksamheten för kommande utmaningar.

  > Det kommer att ge driftkostnader som utnyttjas effektivare jämfört med dagens lokalförsörjning.

  > Vi kommer att få en skola som ger positiva miljöeffekter.

  > Vi kommer att kunna använda Djäkneskolan på ett bättre sätt och som är mer ändamålsenligt än i dag. Detta bör ses positivt och som en del av utvecklingen i kommunen.

  Jag ger Skara framtidstro med den kommunala utvecklingen.

  Philip Appeby

  SvaraRadera