tisdag 14 maj 2013

AKTIVITETSHALL OCKSÅ?

Byggstart av ny 7-9 skola har fördröjts pga återremissbeslutet med önskemål om kompletterande utredningar.  En av de efterfrågade utredningarna rör en ny aktivitetshall på Vilan.

Åtminstone ett av de återremitterande partierna önskar komplettera ”skolprojektet” genom att foga beslut om en AKTIVITETSHALL på Vilan.

En ny aktivitetshall är angeläget men enligt Folkpartiets bedömning är en ny skola VIKTIGARE. Enligt vår mening ska dessa båda frågor inte blandas ihop.

En ny aktivitetshall med den tänkta dimensionen (tre handbollsplaner) har en oviss investeringskostnad. Om kommunen skall bygga krävs en upphandling och priset vet vi inget om. Det har nämnts siffror i spannet 25-70 miljoner. Därutöver krävs en hel del iordningställande av cykelvägar och annat runt hallen som också kostar pengar.

För att få in denna summa i totalinvesteringen krävs en rejäl amputation av något annat. Den nya skolan skulle då byggas utan den integrerade gymnastiksalen. I stället skulle barnen gå till aktivitetshallen på Vilan två till tre gånger i veckan för sina idrottslektioner. Föräldrar kommer givetvis snart att kräva en trafiksäker övergång (undergång) över Skaraborgsgatan. Kostnad?
Folkpartiet bedömer att denna lösning inte är till Skaras bästa. 

Vi ser i princip positivt på tillblivelsen av en aktivitetshall, men vi tycker inte detta skall blandas ihop med skolinvesteringen och absolut inte föregå beslutet om byggstart för skolan.

Karl-Gustav Bynke (gruppledare FP)
Jan-Erik Augustsson (ordf FP)
Anita Afzelius-Alm (vice ordf FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar