fredag 24 maj 2013

FOLKPARTIET OCH BEHANDLINGEN AV ÅTERREMISSEN I KS
Folkpartiet vill genomföra 7-9/stadshusprojektet så som det är redogjort för. Med en samlad kommunal förvaltning i ett hus görs stora effektivitetsvinster. Det är bl a detta som möjliggör projektet ekonomiskt.

Det är bara 200 miljoner budgeterat för skolbygget (en omöjligt låg siffra för den skola man tog höjd för). Lustigt nog blir skillnaden i kostnad per år bara några miljoner mellan denna ”acceptabla” investering och det som är projekterat.

Vi ser naturligtvis gärna att skolan kan byggas billigare, men risken är att det kostar mer än det smakar. Att välja billigare material brukar inte vara ett bra val i det långa loppet.

I insändare efter insändare påpekas hur dyr skolan blir. Få tar reda på den årliga kostnaden, som tack vare effektiviseringarna blir acceptabel.
Man talar också om risken för enorm skattehöjning enbart pga av projektet, men  sanningen är att skatten redan nu dåligt räcker för den verksamhet vi bedriver.

Återremissen behandlades i onsdags av Kommunstyrelsen. Folkpartiet röstade för att en utreding görs av Kommundirektören i enlighet med återremissen. Vi eftersträvar att alla partier kan ställa sig bakom ett beslut om byggstart och upplever att vi kommit närmare varandra i sakfrågan. Vi litar på att viljan att komma överens finns.

Vid nästa sammanträde med Kommunstyrelsen är vi redo att fatta ett skarpt beslut om byggstart.

Anita Afzelius-Alm, ers KS (FP)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar