måndag 27 maj 2013

ÅTERREMISSEN OCH KOMMUNALLAGEN


Man ska inte uppfatta det som att Folkpartiet har bytt sida (som det stod i Sklt) i och med att vi gått med på att behandla återremissen om ny högstadieskola och stadshus precis som den formulerats i fullmäktige.

Vi menar dock att Kommunallagen måste följas som säger att ”det åligger styrelsen (alltså Kommunstyrelsen) att verkställa fullmäktiges beslut”. Och Kommunfullmäktige i Skara har beslutat att återremittera ärendet som gäller den nya 7-9 skolan.

Lagstiftning från 2008 ger nämligen en minoritet möjlighet att begära att ett ärende återremitteras. (Detta var skälet till att ingen votering begärdes). Så har skett och det finns en motivering av minoriteten.

På majoriteten ankommer enligt förarbetena till lagen att avgöra beredningens omfattning. Detta för att så långt som möjligt minimera kostnaden av den extra handläggningen. Majoriteten i det här fallet är s, mp, v och fp.
Folkpartiet har därför velat avvakta de önskade utredningarna för att kunna ta ställning till ett justerat förslag när utredningen är gjord. För att inte denna utredning skall dra ut på tiden har vi sagt att vi förutsätter att allt ligger på bordet tills nästa kommunstyrelsemöte i juni.

Vi ser gärna att alla partier då kan samlas kring ETT beslut, förutsatt att det är långsiktigt hållbart. Bara ett sådant förslag finns idag, nämligen det som tjänstemännen redan lagt fram med en ny och komplett högstadieskola samt ett stadshus i nuvarande Djäkneskolan så att kommunens samlade lokalkostnader kan minimeras.


Karl-Gustav Bynke, gruppledare FP
Jan-Erik Augustsson, ordf FP
Anita Afzelius-Alm, vice ordf FP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar