måndag 1 april 2013

VÅRT ELÖVERSKOTT, del 1 i serien ”Vindkraft för export”


Den totala elproduktionen 1951 – 2011. För 2012 redogörs i texten. 

Dagsläget – Produktion och förbrukning av el de senaste 25 åren.

1987 förbrukade vi i Sverige 139,9 TWh. År 2012 uppgick den totala användningen av el, inklusive förluster vid överföring, till 142 TWh. Under den senaste 25-årsperioden har förbrukningen av el i Sverige pendlat mellan 138 och 159 TWh. Vi har med andra ord ingen ökande trend när det gäller den svenska elförbrukningen.

2012 producerades i Sverige 161,6 TWh. Det var 10 procent högre än 2011 och den högsta någonsin. Vattenkraften producerade 77,7 TWh och stod därför för 48 procent som är den största andelen. Kärnkraften ökade produktionen från 58 under 2011 till 61,2 TWh 2012.  Den bränslebaserade produktionen av el uppgick till 15,5 TWh 2012. Vindkraften producerade 7,1 TWh eller 4,4 procent av det totala. Det är en ökning med 17 procent från året innan.

Vi exporterade 19,6 TWh el 2012.

För att sammanfatta läget har vi nu ett överskott på el i storleksordningen 3 ggr den svenska vindkraftproduktionen. En eventuell övergång till el för alla svenska personbilar kräver bara 12 TWh årligen. Under den framtid som det går att överblicka kommer vi att ha ett överskott på el i Sverige.

Vi har med andra ord inte behov av att bygga ut den svenska elproduktionen med subventionerad förnybar el.


                                                                         Bengt Lindhé


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar