söndag 31 mars 2013

VINDKRAFT FÖR EXPORT


Undertecknad har bett Bengt Lindhé skriva något om vindkraft för export. Han har gjort en veritabel utredning med mängder av fakta. För att kunna lägga ut texten i vår blogg har jag valt att dela upp texten, så att varje ”avsnitt” blir ett eget avskilt inlägg. Innehållet i de kommande fyra inläggen behandlar:

1. vårt elöverskott
2. möjlig reduktion av jordens koldioxidutsläpp
3. leverenssäkerhet av vindkraftsel
4. bra affär för Sverige med slusats


Här kommer Bengts inledning (ngt justerad av mig):


Mer vindkraft för export?

Insiktsfulla vindkraftsanhängare har tagit till sig att vi inte behöver mer vindkraft för den svenska marknaden under den tid vi kan överblicka. Det alternativa argumentet är att vi skall bygga ut vindkraften för export, främst till Tyskland, för att på det sättet ge ett bidrag till en reduktion av världens koldioxidutsläpp. I den här artikeln skall den problematiken belysas. Inledningsvis redovisas nuläget på den svenska elmarknaden som illustrerar vårt elöverskott. Efter det granskas tesen att en elexport skulle kunna reducera jordens koldioxidutsläpp på ett mätbart sätt. Det tredje avsnittet belyser kvaliteten på den elektricitet som våra vindkraftverk producerar. Det fjärde avsnittet handlar om ekonomi. Är en exportsatsning till gagn för Sverige?

Under den gångna 25-årsperioden har vi i Sverige haft en mycket lyckad kombination av vattenkraft och kärnkraft. Det tredje benet är sannolikt här för att stanna men finns förutsättningar för att det blir större än nu?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar