onsdag 27 mars 2013

UPPHANDLING OCH DET LILLA FÖRETAGET


Vi har i tidigare inlägg redogjort för förändringar som blir möjliga med en reformerad LOU. För det lilla företaget, som har missgynnats av den nuvarande lagen kan de nya förutsättningarna göra stor skillnad.
De nya reglerna kommer att underlätta upphandling genom att förfrågningsunderlagen blir mer genomtänkta och genom att elektronisk upphandling utnyttjas i större omfattning. Tillgången till upphandlingsannonserna skall också förbättras. Allt detta syftar till att göra det enklare att delta i en upphandling.
Förbättrade marknadsanalyser möjliggör en bättre dialog med presumtiva leverantörer.
Fortsatt satsning på vägledning och stöd för att förbättra de mindre företagens medverkan.
De mindre företagen kan ingå i ramavtal genom att upphandlingar delas i mindre delar. Det blir nya bättre regler angående delkontrakt och omsättningstak. Rätt utformade upphandlingar antas leda till att fler mindre företag kan leverera till offentlig sektor.
Höjning av gränserna för direktupphandling gynnar de mindre företagen. Särskilt sociala företag, kan uttnyttjas bättre och på så sätt beakta enskilda medborgares behov.
Idéburna organisationer tillför kompetens och värden av stor betydelse för samhället och åtgärder för konkurrens kan inbegripa även den typen av företag.
Upphandlingsutredningens förslag innebär att upphandlande myndigheter ska kunna ge enskilda personer, som har rätt till en vara eller tjänst, en möjlighet att välja bland de leverantörer som har tecknat ramavtal där samtliga villkor från början är fastställda. Upphandlingsutredningens förslag om valfrihet för brukaren uppmuntrar leverantörerna, att metodiskt arbeta med att förbättra kvaliteten på sina varor och tjänster och därmed öka sina möjligheter att uppfattas som en attraktiv leverantör och tilldelas kontrakt inom ramavtalet. Detta är också något som ger större möjligheter för mindre företag.
Sammantaget kan förslagen från den nya utredningen göra stor skillnad både för näringslivet, kommunen och den enskilde brukaren.

                                                               Anita Afzelius-Alm (FP)
                                                               Jan-Erik Augustsson (FP)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar