måndag 25 mars 2013

UPPHANDLING OCH STRATEGI


Offentlig upphandling är på väg att reformeras. I en utredning poängteras den strategiska betydelse som upphandling inom en kommun utgör.
Bristen på strategiskt tänkande – inte minst att sätta in upphandlingen i ett större och bredare perspektiv – gör att man kanske inte avsätter tillräckliga resurser
Upphandling kräver hög kompetens. För att upphandla till rätt pris och rätt kvalitet krävs goda kunskaper om produkterna. Men inte bara det. Det krävs också goda kunskaper om leverantörsmarknaderna.
Nu öppnas en större dörr för att använda offentlig upphandling på ett strategiskt sätt och väga in sociala, etiska och miljömässiga hänsyn. När vi lägger ut verksamheter på entreprenad blir offentlig upphandling centralt på många samhällsområden. 
Med det nya förslaget blir det möjligt att ställa större miljökrav vid offentlig upphandling såsom hänsyn till miljö, klimat och naturresurser. Detta öppnar för bättre upphandlingar ur miljösynpunkt och möjlighet till anpassning till lokala förhållanden med en lokal miljöprofil.
Men också inom det sociala området kan verksamheter få en önskvärd styrning genom förbättrad upphandling. Också offentlig service och välfärdsverksamheterna  är beroende av goda kunskaper hos upphandlaren. Det betyder exempelvis att krav som ställs på tjänster skall vara väl utformade och så formulerade att det går att följa upp.
Så här skriver man i utredningen angående betydelsen av kompetens:
”Offentlig upphandling är - trots sin storlek och betydelse för samhället – ett relativt outforskat område. Det finns många exempel på frågor, av väsentlig betydelse för upphandlingens effektivitet, som skulle tjäna på ytterligare  belysning – alltifrån möjligheterna till besparingar genom bättre inköpssamverkan till effektivitet och måluppfyllelse i ställda krav av typen miljö- och sociala hänsyn. Bristerna i kunskap om den offentliga upphandlingens omfattning och effektivitet har lett till en relativt omfattande mytbildning kring verksamheten. Ökad forskning på området skulle öka möjligheterna till en mera saklig debatt- och därmed förutsättningarna för den goda affären.”           
                                                                                                                                                         
                                                                                 Anita Afzelius-Alm (FP)
                                                                                 Jan-Erik Augustsson (FP)
                                                                        

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar