tisdag 2 april 2013

FÖRBÄTTRAT GLOBALT KLIMAT? Del 2 i serien ”Vindkraft för export”


Reduceras världens koldioxidutsläpp om vi exporterar el till Tyskland?
Låt oss först lära oss vad en utsläppsrätt är. Företag och bolag som står för utsläpp av koldioxid förfogar över utsläppsrätter (tilldelningar eller ransoner) under handelsperioder som varar 4-5 år. Det totala antalet utsläppsrätter motsvarar den bestämda mängden utsläpp, vilket gör att den totala mängden utsläpp begränsas till det överenskomna taket. Företag som under denna period släpper ut mindre mängd växthusgaser än sin tilldelning kan antingen spara rätterna till nästa period eller sälja utsläppsrätterna till andra företag som förbrukat sina ransoner. Exporterar vi el till Tyskland minskar elproduktionen i ett koleldat kraftverk där men kraftverket kan då sälja utsläppsrätten till ett koleldat kraftverk i Polen som kan släppa ut så mycket mer koldioxid. Export av svensk el till Tyskland reducerar i nuläget inte jordens koldioxidutsläpp. 
Nu är Kyotoprotokollets regler för utsläppshandel inte eviga. Vi antar att vi 2020 har byggt ut vindkraften till 30 TWh som i sin helhet exporteras till Tyskland som reducerar sin kolproducerade el med lika mycket. Producerar man el med kol resulterar det i utsläpp av 670 gram koldioxid för varje producerad kWh. Det är 0,670 kg. 30 TWh är 30 miljarder kWh vilket betyder 20 miljarder kilo koldioxid eller 20 miljoner ton.
De globala utsläppen av koldioxid beräknas uppgå till 30 miljarder ton per år. 30 miljarder dividerat med 20 miljoner =1500. /Tyvärr har det inte varit möjligt att få fram siffran för Tysklands utsläpp av koldioxid, som hade varit relevant i sammanhanget/ AAA anm.
Alltså med eller utan utsläppsrätter blir slutsatsen att export av svensk el inte mätbart reducerar jordens koldioxidutsläpp. Skall vi satsa pengar på att reducera jordens koldioxidutsläpp kan vi hitta metoder som är långt effektivare.
                                                                                     Bengt Lindhé

1 kommentar:

 1. Sverige har inte som ambition att bygga vindkraft för att den sedan skall exporteras.

  Jag tycker Bengt har fått Sveriges mijlöambitioner lite om bakfoten.

  Exporten (som lika gärna kan betyda import) syftar endast till utjämna de över/underskott vi får beroende på hur vädret har varit!

  Sverige har inget uttalat exportmål för el som man kan få känslan av i Bengts inlägg.

  Vill också tillägga att Sverige har ett nationellt mål om 50 % förnyelsebar energi till 2020. Vi har två kärnreaktorer som stängts av och inte kommer att återstartas (senast Barsebäck 2005).

  Sverige bygger inte vindkraft för export som sagt...

  Philip Appeby

  SvaraRadera