fredag 15 mars 2013

OSTYRIGA TANKAR, IGEN.... Ostyriga tankar, igen . . .
. . . och om det skulle vara något konstigt med tanke på allt som sker och som är på väg att ske! Just nu måste jag klä tankarna i ord vad gäller våra kulturhus i Skara, Bladska huset, Båtsmanshuset och Djäknestallet. De har ett historiskt värde och de tillhör den genuina stadsbilden. Det vore en skymf att låta dem gå en obekant framtid till mötes. - Självfallet kan inte nuvarande hyresgäster, som t.ex. Skara Gille och Skara Konstförening, åtnjuta andra förmåner än föreningar i övrigt, men det är en annan förhandlingshistoria. Men det går heller inte att sälja ut dessa fastigheter på öppna marknaden och tro att allt blir som vanligt, trots de föreskrifter som omgärdar dem. Ny ägare, nya idéer och andra villkor. Djäknestallet borde gå att införliva i museets ägande och förvaltning. Och, Bladska huset och Båtsmanshuset borde kunna försäljas till Centrumbostäder, som nyligen införlivade fastigheter i kv. Tellus i sin ägo; en affär på 52,5 milj. kronor. Med Centrumbostäder som ägare är fastigheterna fort-farande indirekt i kommunens händer, men med tillgång till den service och förvaltning som erfordras. För den dagen måste väl vara avlägsen då kommunen får för sig att sälja Centrum-bostäder. Eller hur?
För övrigt kan jag inte tänka tanken att kommunen skulle gå ifrån planen att bygga ny högsta-dieskola och i stället nyttja SLU-lokalerna; där hoppas jag vi kan få se andra aktiviteter från det som i dag är under planering.

Bernt Phersson
skarabo sedan 60-talet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar