fredag 15 mars 2013

ETT STORT STEG FRAMÅT FÖR NYA 7-9-SKOLAN


På kommunstyrelsens möte den 13/3 presenterades ett färdigt beslutsunderlag med komplett kostnadsberäkning för den nya 7-9-skola som ska byggas på Tegla-gärdet. Den ska ersätta både den nuvarande, utslitna Tegla-skolan och den omoderna Djäkneskolan. Enligt tidplanen kan den nya skolan vara klar att tas i bruk höstterminen 2015. Våra barn får då en modern och attraktiv skolmiljö, och Skara kan leva upp till sitt rykte som ”skolstad”.
Sedan arkitekttävlingen om skolan avgjordes i januari 2012, har det skett lite förändringar av bygget. Dels samråd med olika brukare vilket lett till smärre inre omändringar, och dels kommunens beslut att skolan också ska innehålla kommunens centrala kök.
Men i huvudsak är det samma fina skola som vann arkitekttävlingen. En väl sammanhållen byggnad i tre våningar, med profilämnen och idrottshall i bottenvåningen, och sedan två våningar som rymmer sex arbetslag plus särskola kring ett centralt, öppet atrium. Skolan är planerad för modern pedagogik, och har höga miljökrav (silver) och det betyder att man bygger ett hus som är dubbelt så energisnålt som ett vanligt hus. Man väljer också material som är miljövänliga och inte ställer till med problem för de som vistas i huset. Ett skolbygge skall stå kvar i generationer och inte bli utslitet på 30 år.
Den intresserade kan nu ta del av förslaget som finns i en folder, och snart också som Pdf-fil.
För första gången finns här en komplett och realistisk kostnadsbedömning, som inkluderar alla tillkommande poster. Den slutar på 329,9 miljoner. Det har tidigare nämnts en lägre summa på ca. 200.000 miljoner, men den avsåg endast själva entreprenadkostnaden för huset. Sedan tillkommer förstås projektering, byggherrekostnader, oförutsett och indexuppräkning – som i alla byggen. Även rivning av den gamla skolan är medräknad.
Det låter kanske mycket för en del – och för Skaraförhållanden, men jämförelser med två aktuella referensbyggen visar att vår skola håller sig väl inom ramen för vad som är normal kvadratmeterkostnad för en sådan här ganska komplex byggnad.
Vi ska inte avskräckas av totalsumman, utan se vad vi får för pengarna. Detta är en god investering i framtiden. Många generationer barn får glädje av detta och sett på det sättet kan vi säkert räkna hem denna investering även i s.k. humankapital.
Det är inget lyxbygge vi behöver i Skara utan en skola, där alla barn får plats och med höga kvaliteter. Från Folkpartiets sida hoppas vi att ekonomin går att lösa.  Vi ska inte göra om 70 –talets fuskbygge som är orsaken till att vi nu 40 år senare måste riva och bygga nytt.

Jan-Erik Augustsson (FP)
Anita Afzelius Alm (FP)
Karl-Gustav Bynke (FP)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar