torsdag 21 mars 2013

FRISKOLOR, KVALITET OCH VINSTUTTAG


Folkpartiet anser att friskolorna utgör en nyttig konkurrent och ett välkommet komplement till den kommunala skolan.
Men det fungerar inte som tänkt överallt.  Nyligen har både Dagens Samhälle (nr.8-2013), och Expressen (19/3 2013) visat att en del friskolor inte håller utlovad kvalitet på undervisning och andra tjänster.
Personal har anonymt vittnat om bristande lokaler och utrustning, för lite tid till undervisning, brist på personal m.m. Det är uppenbart att kvaliteten eftersätts på en del friskolor.
Personalen vågar inte klaga offentligt - de riskerar då att förlora jobbet. Anställda i privata företag har nämligen inte meddelarfrihet till media, vilket anställda i offentlig sektor har.
Det var inte så här vi ville ha det när vi genomförde friskolereformen!
Folkpartiet vill att regler införs så att avarter kan stävjas. Vi vill tygla de rena vinstintressena och hindra att skolor köps upp av riskkapitalbolag. Ägandet skall vara långsiktigt och kortsiktiga vinstintressen bör inte tillåtas. Pengar ska inte kunna tas ut från skolföretag på bekostnad av kvaliteten.
Vi vill också att en förnyad tillståndsprövning blir obligatorisk vid ägarbyte.
Folkpartiet står för valfrihet – inte minst inom skolan – men det får inte innebära att elever och lärare drabbas, på vinstens bekostnad.

Jan-Erik Augustsson (FP)
Anita Afzelius Alm (FP)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar