torsdag 7 mars 2013

JÄMSTÄLLDHET OCH BILENIdag på internationella kvinnodagen passar vi på att lyfta synpunkter som framförts i en kommunal handling! Den fördjupade översiktsplanen över Skara tätort, som nyligen varit ute på samråd, har ett kapitel angående jämställdhet.
Det samhälle vi planerar ska fungera lika bra för kvinnor som för män. Man kan inte göra en planering som mest utgår bara från männens behov. Detta har tidigare varit vanligt rent generellt när det gäller samhällsplanering och kanske särskilt vad gäller biltrafik och kollektivtrafik. Men enligt den aktuella fördjupade översiktsplanen har man då baserat sitt ”kunnande” på felaktiga premisser. Undersökningar har gjorts för att kartlägga resemönster, men eftersom dessa är baserade på mäns resvanor blir de missvisande. Så här skriver man:

”I diskussionen kring transporter och jämställdhet
framhålls det ofta att män och kvinnor har
olika resemönster, där män ofta reser längre sträckor
med bil och fler kvinnor tenderar att åka mer kollektivt.
Trots detta har studier av kollektivtrafiken visat
att den i stor utsträckning utgår från mäns resemönster.
Detta innebär att kollektivtrafiken svarar mot
behovet hos dem som inte reser med den. Det finns
också en kritik mot den planering som vill minska
bilnärvaron i städerna. Kritikerna menar att en tillbakagång
av bilens roll i planeringen får störst negativa
konsekvenser för kvinnor. Inte för att kvinnor är de
som främst använder bilen utan för att det är de som
är i större behov av bilen för att klara sitt vardagsliv.”Det står mer tänkvärt under denna rubrik, som återfinns på sidan 28, med många fler bra förslag och synpunkter. Läs!

För kvinnor och förstås särskilt kvinnor på landsbygden är bilen oumbärlig. För ett jämställt samhälle måste den tas med i all planering.


Anita Afzelius Alm (FP)
Jan-Erik Augustsson (FP)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar