söndag 14 oktober 2012

SKARAHISTORIER 9 – HÄSTSTADEN


SKARAHISTORIER  9 – HÄSTSTADEN
Just nu utreds ett koncept som kallas ”Skara Hästland” (och alltså inte Häststaden som i min rubrik ovan). Skaraortens Ryttarförening är projektägare och Skara kommun en av projektdeltagarna, tillsammans med SLU, Axevalla Travbana och Västergötlands Travsällskap. En delrapport gavs nyligen till kommunstyrelsen.
Låt mig med en gång säga att jag tycker att detta är en utmärkt idé, som bygger på goda lokala förutsättningar, och som kommunen bör satsa vidare på. Detta kan bli en tydlig och vinnande profil för Skara, och är något som engagerar många kommuninvånare.
Här är lite fakta ur den intressanta rapporten:
”Hästnäringen i Sverige omsätter 48 miljarder kronor och genererar 28 000 arbetstillfällen per år, varav 10 000 är direkt länkade till hästsektorn. En halv miljon svenskar ägnar sig åt hästar, det stora flertalet på sin fritid. Ridsporten är Sveriges näst största ungdomsidrott. Bara fotbollen är större.
I Skara finns drygt 90 företag registrerade som arbetar inom avel, träning och service kring häst såsom hovslagare och uppstallning”.

Så här formulerar man projektets syfte:
”Skaraortens ryttarförening vill tillsammans med Axevalla travbana och andra hästsportföreningar utveckla hästverksamheten vid och kring Skålltorps ridanläggning och Axevalla travbana. Syftet är att nå en ökad etablering och mångfald av hästverksamhet i Skara kommun - att skapa ett hästland”.

Man tänker sig olika meetings, kurser, tävlingar, ponnyvecka, familjeläger, boende på Sommarland, ridturer i Valle m.m. Man pekar på att här finns rika möjligheter att utveckla småskaligt, lokalt företagande med bas på landsbygden.

Skålltorps ridanläggning behöver då rustas upp och utvecklas, och knytas ihop med Axevalla Travbana på ett tydligare sätt.

Jag tycker bestämt att Skara kommun bör stödja projektet på sitt sätt – politiskt och planeringsmässigt. Sedan är det förstås upp till föreningar, enskilda företagare m.fl. att satsa ekonomiskt på olika konkreta delprojekt.

Vi har här goda förutsättningar med två befintliga anläggningar som redan har en god basverksamhet, och som kan utvecklas vidare stegvis.

Men man ska bara akta sig för att låta entusiasmen fara iväg med omdömet, som i Vallentuna kommuns slogan: ”Var femte invånare är en häst” . Det låter inte riktigt bra.
Det påminner för övrigt om Falköpings beryktade slogan från mitten av 90-talet: ”Sveriges kotätaste kommun”. Men den slutade man snabbt att använda – ibland hävdar man att den inte ens fanns, i alla fall inte officiellt.

Jan-Erik Augustsson (FP)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar