torsdag 11 oktober 2012

SKARAHISTORIER 8 - TRÄDGÅRDSSTADEN


SKARAHISTORIER  8 - TRÄDGÅRDSSTADEN
Ibland hör man Skara beskrivas som ”Trädgårdsstaden”. Är det verkligen korrekt?  Det är i alla fall lite oklart vad uttrycket då syftar på.
Termen ”Trädgårdsstaden” är nämligen ett vedertaget begrepp inom stadsplanering och samhällsbyggnad, som syftar på medvetet planerade villaområden med öppna trädgårdstomter, nyttoträdgårdar och allmänna grönytor, vanligen tillkomna under åren 1900-1930. Det var då en del av en medveten bostadssocial strävan inom samhällsplaneringen för att skapa luft och ljus, och delvis självförsörjning. Kända exempel är Örgryte, Enskede och Bromma.
Men här hos oss används termen trädgårdsstaden oftast lite slarvigt om de gamla trädgårdar som finns kvar från tiden före sekelskiftet 1900, då stenstaden började byggas ut – främst i stadens norra och västra halva.
Men egentligen finns väl i Skara bara ett område som kan kallas trädgårdsstad i den formella bemärkelsen ovan, och det är några villakvarter på Västermalm, byggda 1910-1940.
Dessutom var Skara betydlig grönare och lummigare förr än det är nu. Foton från 1900-talets början visar att stadsbilden då var mycket grönare än idag. Det fanns fler stora träd på tomterna, fler häckar och buskar. Det mesta av detta har nu försvunnit. Hårdare krav på renhållning, säkerhet och siktbarhet har gjort att vegetationen successivt har minskat. Den södra halvan av Skara domineras dessutom helt av nyare hyreshus i tre våningar, byggda på 1950- och 1960-talen, och där finns inte mycket grönt alls.
Något som däremot förtjänar att lyftas fram bättre är vår centralt belägna stadspark, Botaniska Trädgården eller i dagligt tal ”Botan”. Här finns stora gamla träd av många arter, blomsteräng och kryddgård. Tyvärr används inte parken så mycket, och där finns inga aktiviteter – bortsett från att MV sjunger där i maj. Karl-Gustav Bynke (FP) har föreslagit att man skulle återuppbygga det orangeri som fans här på 1800-talet, och komplettera det med ett Creperie (pannkakscafé), och kanske en scen. När det intilliggande Teglagärdet om några år bebyggs med bostäder, så hamnar Botan ännu mera i fokus.
Men ändå - strängt taget är väl Skara av idag inte mer trädgårdsstad än flera av våra grannstäder, så vi borde egentligen inte dra fram det som ett särdrag i vår marknadsföring.
Jan-Erik Augustsson (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar