tisdag 9 oktober 2012

SKARAHISTORIER 7 - KONSTSTADEN


SKARAHISTORIER 7 - KONSTSTADEN
Nu ska jag framföra en åsikt som nog kommer att förarga en del personer. Jag tycker nämligen inte att Skara har så mycket att komma med som konststad betraktad – och inte heller har vi förutsättningar att bli en sådan i framtiden!
Ändå hör man ibland folk som talar om Skara som en konststad. Det drivs till och med kampanjer i kommunens regi för detta. Vad beror det på?
Här finns förstås en del offentlig konst – främst äldre sådan och av traditionell typ. Men här finns ju inget omfattande konstliv med gallerier, konsthandel m.m. Antalet aktiva konstnärer (medlemmar i KRO) är litet, och få av dem har lyskraft utanför Skaraborg – möjligen med undantag av de båda keramikerna Marie Beckman och Jussi Ojala, som är riktigt bra.
Västergötlands museum har sin tonvikt mera på kulturhistoria än konst (även om det finns en del äldre konst i samlingarna). Sedan tjugo år tillbaka är det ju Länskonstmuseet i Skövde som har regionalt konstansvar i Skaraborg.
Det enda spektakulära i konstväg som Skara har är Lars-Göran Blanks privata konstsamling som nu är utställd till allmän beskådan på Jula Hotel. Han förtjänar stort beröm för detta, men det är trots allt en privat samling och vem vet hur det blir med den i framtiden. Dessutom är samlingen ganska speciell – visserligen med kända namn som Zorn, Liljefors m.fl. - men ändå i huvudsak måleri från förra sekelskiftet, och dessutom kanske inte första rangens verk heller.
För att göra Blanks konstsamling lite intressantare ska man se den ihop med Göran Löfwing och hans ateljé (i Falköpings kommun). Löfwing gör egentligen samma sorts natur- och friluftsmåleri som Zorn och Liljefors gjorde, men hundra år senare. Mycket riktigt drar Löfwings ateljé stora besökarskaror och det märks att det är en konst som går hem hos Västgötarna.
Stadsgalleriet i Bladhska huset, som drivs av Skara Konstförening, är visserligen en liten ljuspunkt i mörkret, men ändå inte öppet mer än delar av året.
Med ambitionen att utveckla kommunen som besöksmål, har Rådhuset AB i sommar försökt skapa en konststad ur intet, med lokal konst i butikernas skyltfönster. Den senaste projektidén ”Naket” var allt alltför ogenomtänkt, ja rent ut sagt dålig - och dessbättre fick den inga regionanslag och stoppades sedan.
Ibland undrar jag om det inte finns det någon självkritik inom kommunen, utan bara jasägare.
Jag tror visst att en hel del Skarabor är intresserade av konst, men de är inte tillräckligt många för att skapa underlag för ett rikare konstliv och en riktig konstmarknad. Och som sagt inte tillräckligt många konstnärer.
Grannkommunerna Lidköping och Skövde kan med mycket större rätt kalla sig konststad än vi. Dit går det lätt att åka och ta del av deras utbud.
Jag menar att drömmen om Skara som konststad är en vision som gör bäst i att förbli i drömvärlden. Det vore mycket bättre om Skara koncentrerade sig på att utveckla något som vi verkligen har förutsättningar för, som t.ex. populärmusiken eller hästnäringen.
               
Jan-Erik Augustsson (FP)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar