lördag 6 oktober 2012

SKARAHISTORIER 6 - TEATERSTADEN


SKARAHISTORIER  6 - TEATERSTADEN
Sedan lång tid är teater och revyer också framträdande delar av Skaras kulturliv, liksom musiken som jag förut skrivit om.
Skara Teaterförening startade 1933 och är fortfarande mycket aktiv. Man arrangerar föreställningar i olika lokaler runtom i kommunen, och ingår i Riksteaterns stora utbud av turnerande föreställningar.
Teaterföreningens utbud begränsas dock av att Skara inte har någon riktig teaterlokal med en djup s.k. tittskåpsscen, så att man kan ta hit större föreställningar, utan man är idag begränsade till mindre uppsättningar.
Alla vet kanske inte att Skara förut haft ett ”Teaterhus”. Det låg där ICA-Munken idag finns, och byggdes 1905. Det hade en mångfald lokaler och inrymde all slags kulturverksamhet. Där fanns teater, musik, dans, kabaréer, film, t.o.m. viss idrott. Dit kom Rikskonserter och Riksteatern och spelade. Det var ett riktigt kulturhus.
Teaterhuset brann tyvärr ner till grunden i december 1981, och då blev många föreningar husvilla. Det var ett svårt avbräck för Skaras kulturliv, som egentligen aldrig riktigt reparerats, även om tillkomsten av Rosers Salonger 1993 var ett försök i den riktningen. Scenen på Rosers Salonger är emellertid ingen riktig teaterscen – den är för grund och bred. Den passar bättre för revyer.
Skara behöver en bättre teaterlokal, med riktig scen. Där kan olika aktörer samsas - Teaterföreningen, Charlies Teater m.fl. Det har därför föreslagits att när Djäkneskolan om några år upphör som skola så kunde man bygga om dess stora gymnastiksal till teater- och konsertsal. Här kan teaterföreningarna samsas med Musikskolans konserter. Här får man plats med en djupare tittskåpscen.
Vår andra stora teatertillgång är förstås Skara Skolscen, som bildades 1962 och erbjuder en tre terminers yrkesförberedande utbildning för skådespelare. Många duktiga skådespelare har börjat sin bana här, och den har gett Skara ett gott rykte i hela landet.
Skolscenens verksamhet har alltid haft starkt lokalt stöd, men man har ändå under flera år haft ekonomiska problem, och nyligen tog Folkuniversitetet över som huvudman för utbildningen, medan en lokal stiftelse finns kvar som ägare till fastigheten.

Sedan 1985 har vi också föreningen Charlies Teater, som utbildar barn- och ungdomar oh gör egna uppsättningar. Under framgångsrik ledning av Charlotte Kristensson har deras verksamhet fått många lovord. Men de har inte heller någon scen – sommartid spelar de utomhus på Båtsmanshusets gård.
Dessutom har vi haft flera andra teaterföreningar, som t.ex. Teater Pegasus – nu Teater Tidlös med historiska uppsättningar. Man ska inte heller glömma Katedralskolans estetlinje.
Men Skara har också ett rykte för sina revyer. Redan på 1940-talet startades Skaras nyårsrevyer, som sedan fick en nytändning vid 1000-årsjubileet 1988 – då med den dynamiske Mats Ljung som ledare. Succén med revyerna blev sedan en av anledningarna till att Rosers Salonger byggdes 1993.
Skaras nya kulturpolitiska program antogs den 24/9 och det har bl.a. som mål att ”skapa flera scener och bidra till ett vitalt teaterliv”. Denna ambition måste vi stödja så att den verkligen genomförs också. Teaterstaden är en profil som Skara bör bygga vidare på. Gör därför om Djäkneskolans gymnastikbyggnad till Teater- och Musikhus så att kulturlivet kan vitaliseras!

Jan-Erik Augustsson (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar