fredag 5 oktober 2012

SKARAHISTORIER 5 – MUSIKSTADEN


SKARAHISTORIER  5 – MUSIKSTADEN      Publicerat 2012-10-05
Sedan lång tid är musik, körsång och allsång framträdande delar av Skaras kulturliv, och sett utifrån är det kanske särskilt musiken som många förknippar med Skara.
Det historiska ursprunget till Skaras musikliv är domkyrkans rika kör- och kyrkomusik, med Ivar Widéen som minnesrik dirigent och kompositör. Idag har domkyrkan åtta olika körer.
Redan på 1800-talet bildades också Skara Musiksällskap, som arrangerade konserter och kammarmusik. Musiksällskapet blev i sin tur ursprunget till den kommunala Musikskolan bildad 1958.
Musikskolan gör över 100 framträdanden per år och möter 600 barn varje vecka. Musikskolans nuvarande placering i barn- och utbildningsförvaltningen gör emellertid att den ibland kommer bort i kulturpolitiken.
Sedan kan man nämna Musikens Vänner MV, med dubbelkvartetten DQ, och Octo Puellae. Därtill den ärevördiga Skara Manskör. Och så sommarmusiken i Varnhems klosterkyrka.
På 1960- och 1970-talen blommade dansbanden och upp i Skara. Bert Karlsson såg potentialen i populärmusiken och av detta blev det blev storindustri med musikförlag och annat som ”satte Skara på kartan”.
Ur detta föddes så småningom Music Factory på Klostergatan, som bildades för drygt tio år sedan, och som är en modern utveckling av populärmusikbranschen. Här samsas entreprenörskap med Katedralskolans utbildningslinje ”Music and Production”, som nu har får s.k. riksintag av elever.
Music Factory är ett utmärkt exempel på potentialen i den s.k. upplevelse-industrin eller kreativa industrin. Med detta menas gränsytan mellan kultursektorn/nöjeslivet /näringslivet/turismen. Där verkar eldsjälar som Kristian Wejshag och Lars ”Dille” Diedricson, och har bl.a. resulterat i förmågor som tjejgruppen Timotej.
Music Factory har också startat ett mycket populär sommarkollo för barn 10-16 år, kallad ”KIDS & TEENS”.
Music Factory och dess många verksamheter är något som Skara kan vara stolt över och bygga vidare på.
Men man ska aldrig slå sig till ro och blicka bakåt. Många medborgare vill också ha kvar Allsången i Olins Gränd. Och någon form av stadsfest eller kulturfestival med mycket musik behövs igen i Skara. Låt oss hoppas att kommunen, näringslivet och föreningslivet kan förverkliga detta.
En annan bra idé är att starta ”En sommarmusikfestival för ungdomar från olika kulturer”. Detta förslag har väckt s av Mehari Tesfai (FP), som också har startat ”After School Club” - en ideell förening för ungdomars fritidsverksamhet. Hans förslag om sommarmusikfestival för ungdomar går ut på att bygga vidare på Skaras starka musikprofil och fånga upp ungdomar, mångkultur, integration etc. Det är inspirerat av ”Gothia Cup” i Göteborg (internationell fotbollsturnering för ungdomar) och han föreslår alltså något liknande i Skara, men här med musik som tema. Tänkbara arrangörer är den kommunala Musikskolan, Music and Production och kommunens invandrarföreningar. Festivalen kan börja i liten skala och efterhand utvidgas med inbjudna från olika länder. Mehari menar att det är viktigt att en sådan musikfestival har en tydlig kulturprägel så att det inte bara blir kommersiell, internationell populärmusik. Festivalen bör inriktas på mångkulturens musikformer, och på så sätt stödja det viktiga arbetet med integration.
Det är viktigt att kommunen hela tiden utvecklar och förädlar vår musikprofil. Det finns nämligen konkurrenter. Vara kommuns nya Konserthus har verkligen blivit en succé, med lyskraft i hela regionen. Kan Skara åstadkomma något liknande?
Musikstaden är hur som helst en bra profil som Skara bör bygga vidare på!

Jan-Erik Augustsson (FP)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar