onsdag 3 oktober 2012

SKARAHISTORIER 4 - SKOLSTADEN


SKARAHISTORIER 4  - SKOLSTADEN
Man får ofta höra att Skara skulle vara ”Skolstaden” framför andra. Detta är nog sant, men mest i ett historiskt perspektiv. Vi vill så gärna blicka bakåt till den tid då Skara faktiskt utmärkte sig för sina många skolor, och då vårt läroverk Katedralskolan var enastående och drog till sig massor av elever långväga ifrån.
Riktigt så är det ju inte längre. Flera äldre utbildningar har numera försvunnit och vi är inte längre enastående i ett jämförande perspektiv.
Flera av grankommunerna har idag hunnit ifatt oss, och de har nu gymnasieskolor med större söktryck än Katedralskolan  - som t.ex. De la Gardie-skolan i Lidköping och Västerhöjds-skolan i Skövde.
Katedralskolan  är förstås fortsatt mycket viktig för Skara, men den möter nu hård konkurrens om elever från grannkommunernas gymnasier. Situationen blir inte lättare av att barnkullarna i landet minskar några år framåt vilket gör att vårt gymnasium automatiskt tappar upp till en tredjedel av eleverna, vilket kommer att innebära neddragningar.
En realistisk ambition idag är att vi åtminstone ska kunna hävda att Katedralskolan är ”en av Skaraborgs främsta gymnasieskolor”. Det är gott nog.
Skaras del av Lantbruksuniversitetet (SLU) är också hotat, åtminstone som självständigt campus. En del av grundutbildningen kan också komma att försvinna, och i så fall tappar vi ett antal studenter som är en viktig del av stadens liv. Om utbildningen skärs ner så tappar vi också ett antal viktiga akademiska arbetstillfällen, vilket får negativa konsekvenser för invånarantal och köpkraft. I den här frågan styr emellertid starka intressen på andra orter, även om kommunen och regionen kämpar för att bevara SLU i Skara.
Skara Skolscen har länge varit en utbildning som vi kunnat vara stolta över och med betydande lyskraft. Skolscenen har under flera år varit hotad, men är nu räddad och ingår i Folkuniversitetet. Ändå har Skolscenens utbildning inte riktigt samma tyngd som den hade för några decennier sedan. Idag har utbyggnaden av konstnärliga högskolor tagit över en del av dess betydelse.
Det enda genuint nya och framåtsyftande inom Skara skolvärld är Music and Production (MoP), musikutbildningen som är förlagd till Music Factory på Klostergatan. . MoP har nu av Skolverket fått riksintag, alltså rätt att ta emot elever från hela landet. Här finns stora möjligheter att växa och utvecklas.
Sammantaget får man konstatera att skolstaden Skara är egentligen inte är riktigt så framstående längre, och det enda genuint nya - och som vi bör satsa mer på framöver - är Music and Production , som kan kombineras med stadens profil som ”Musikstad”.
Slutligen vill jag påminna om att Folkpartiet Liberalerna är det enda parti som förespråkar att skolan åter ska förstatligas. Kommunaliseringen av skolan har bidragit till utarmning och stora skillnader mellan olika kommuner, och till allt för låga lärarlöner. Skolans och lärarnas status måste höjas!

Jan-Erik Augustsson (FP)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar