söndag 30 september 2012

AKTUELLT OM E 20

En av många olyckor på E20

Motormännens Lokalklubb Skaraborg stod under en timmas tid vid Motorps rastplats vid E 20. Där var hastighetsbegränsningen 90 km/h. Det stora problemet var att den tunga lastbilstrafiken som är mycket frekvent på E 20 ligger med en genomsnittlig hastighet av 85 km/h. Personbilarna som vill komma förbi för att köra med tillåten hastighet av 90 km/h riskerar allt aggressivare omkörningar. Och E 20 genom Skaraborg har minst tio mil icke mötesseparerad väg.

Vid Eling mitt emellan Skara och Alingsås var hastigheten vid en vägkorsning nedsatt till 70 km/h. Inte mindre än 59 tunga fordon höll en hastighet mellan 71- 80 samt ytterligare 47 tunga fordon höll en hastighet mellan 81 – 90. Som klimax susade en personbil förbi med en hastighet på 128 km/h. Så hastighetsbegränsning utan kamera verkar vara lönlöst.

E 20 borde varit motorväg. Efter Mariestad kommer du i stället till Lyrestad. Där lotsas båtar på Göta Kanal och bron fälls ibland upp med långa köer som följd. Där är mycket dålig väg och 50 km /h. Efter Hova, Fagerlid upp till gränsen till Örebro län är det icke mötesseparerad väg cirka 1 mil. På väg tillbaka till Mariestad är det drygt 6 mil icke mötesseparerad väg. Vid Götene finns ingen förvarning där hastigheten 110 km/h på kort sträcka sänks till 70 km/h. Efter Götene är det ytterligare cirka 2,6 mil väg som inte är mötesseparerad. Från Skara förbi Vara handlar det om ytterligare drygt 2 mil icke mötesseparerad väg. Tala om nuvarande och tidigare regeringars ointresse för Europaväg genom Skaraborg! Låt startsträckan Vara – Vårgårda i det nya budgetförslaget bli startskottet för hela E 20 genom Skaraborg! Det måste märkas också i regeringens infrastruktur att Skaraborg finns.

Ulla-Britt Hagström
Vice ordförande FP Länsförbund, Skaraborg
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar