tisdag 4 september 2012

SVERIGE MÅSTE SATSA MER PÅ ELBILAR


EN SOCIALLIBERAL TYCKER

SVERIGE MÅSTE SATSA MER PÅ ELBILAR
Nu är det klart att Saab-fabriken i Trollhättan återuppstår. Detta är en glädjande nyhet för Västsverige. Men fabriken blir nu helt inriktad på att bygga elbilar. Detta är ett steg i rätt riktning. Men Sverige måste kraftfullare driva på och underlätta utvecklingen av infrastruktur för elbilar och andra etableringsproblem så att de kan konkurrera med dagens tekniker.

Det finns många fördelar med elbilar. De är miljövänliga och släpper inte ut avgaser, och elbilar är mer energieffektiva än bilar som drivs av olja eller bioenergi. Nackdelarna är förstås den korta räckvidden med dagens batterier och så det höga priset. Men vem skulle inte vilja ha en elbil om den kunde konkurrera i pris och effektivitet.

Norge ligger långt före oss i att satsa på elbilar. Och det nya Saab är ju egentligen ett kinesiskt företag, med elbilsteknologi från Japan. Varför har Sverige hamnat efter i utvecklingen av elbilar? Regeringen har ju faktiskt satt som mål att vår fordonsflotta ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030. Kan man påstå att avsaknaden av definition av målet om fossiloberoende fordonsflotta år 2030 varit otydlig? Kanske har satsningarna på etanol och biogas förskjutit fokus? Det är nu hög tid att tänka om.

Men hur mycket el behövs det då till att driva bilar? ”Second Opinion” visar en beräkning av Sveriges elbehov år 2030 som då är 152 TWh. För att driva alla landets 4.3 miljoner privatbilar (en i och för sig orealistisk hypotes) skulle det behövas 13 TWh. En total övergång till elbilar ger alltså inte någon orimligt stor del av landets totala elkonsumtion.

Detta gäller förstås bara personbilarna. De tyngre fordonstransporterna kan svårligen ske med eldrift. Men behovet av importerad olja med åtföljande utsläpp kan väsentligt minskas.

Så att förse fordonsflottan med el är inget problem 2030. Vi skulle faktiskt klara det med dagens elproduktion.

Läs mera på www.second-opinion.se/energi

Jan-Erik Augustsson (FP)   

Anita Afzelius-Alm (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar