onsdag 12 september 2012

LIKA VILLKOR FÖR FÖRENINGARS LOKALER?


EN SOCIALLIBERAL TYCKER

LIKA VILLKOR FÖR FÖRENINGARS LOKALER?

Skara kommun ser nu över sitt totala fastighetsbestånd, med syftet att minska kostnader och samla verksamheter, och man tänker som en konsekvens avyttra sådana fastigheter där kommunen inte bedriver egen verksamhet. Detta är egentligen rationellt och riktigt.

Men då berörs också några centrala hus i Skara med stort kulturhistoriskt värde som kommunen idag äger men som disponeras av föreningar, nämligen Djäknestallet (Djäkneföreningen), Bladhska huset (Skara Konstförening) och Båtsmanshuset (Skara Gille).

En diskussion förs nu om eventuellt ändrat ägande av dessa tre fastigheter och de faktiska kostnaderna för deras drift. Det är uppenbart att jämfört med andra föreningar i kommunen (både för kultur och idrott) har dessa tre en gynnad lokalsituation  – de sitter i centrala kulturhus nästan gratis, medan andra föreningar som själv äger sina lokaler har stora kostnader för sina.

Detta är knappast rättvist, och går inte att motivera längre. Kommunen måste ha enhetliga principer för hur man stöder föreningar och deras lokalkostnader. Oavsett vem som äger dessa tre hus i framtiden (det kan ju också bli andra externa ägare), så måste alltså kommunen se över sitt stöd till föreningar och deras lokaler, så att det råder lika villkor för alla.

Man kan också undra över politiker som både sitter i kommunstyrelsen – och alltså borde företräda kommunens intresse – men samtidigt är drivande i och talar för dessa föreningar. Vems intresse företräder de egentligen? I en liten kommun som Skara blir det lätt så att en person samtidigt kan företräda flera olika intressen, vilket gör ansvaret oklart.

Slutligen är det kulturhistoriska värdet i dessa tre hus naturligtvis stort, och viktigt att bevara, men de har nog ett fullgott skydd även med nya ägare.


Jan-Erik Augustsson (FP)

6 kommentarer:

  1. Kommunen behöver nog se över villkoren för föreningar i staden. Vi måste förstås eftersträva att behandla alla lika. Något annat känns inte bra. Å andra sidan får inte villkoren bli sådana att föreningars möjligheter att bedriva verksamhet ändras drastiskt i ett slag. Vi vill ju ha dom kvar…

    SvaraRadera
  2. Även ks-ledamöter har naturligtvis rätt till en åsikt även om man företräder också mer specifika intressen. Problem kan det bara bli om man inte är öppen med detta.

    SvaraRadera
  3. Tycker att det är angeläget att våra politiker i alla kommunala instanser också är medlemmar i
    Föreningar och deltar i föreningslivet i stan. De bär j ju med sig en kompetens som inte går att tillhandahålla på annat sätt än att vara aktiv i en förening. I denna lokalfråga måste vi kommunalföreträdare ta på oss filttofflorna. Att beräkna föreningslivets värde för kommunen är oerhört svårt. Självklart måste föreningarna betala för sina lokaler men det måste vara rättvist. Det skulle vara intressant att se en jämförelse mellan föreningarna i Skara

    SvaraRadera
  4. Sven-Olof Ask skriver:
    Råkade läsa Augustssons blogginlägg, om kulturfastigheternas försäljning i Skara.
    Hr Augustsson har dessvärre en pinsamt dålig kunskap i ärendet.
    Det är INTE så att Djäkneföreningen disponerar Djäknestallet. Det är Västergötlands museum, som via avtal daterat 26/3 1987, disponerar hela Djäknestallet.
    Men, museet har i sin tur upplåtit 3 rum i stallet, hyresfritt till Djäkneföreningen, av orsak, att Djäkneföreningen stod för hela kostnaden med att dra upp vatten till köket på 2:a våningen, när stallet flyttades på 1980-talet. Annars hade det inte blivit något vatten/avlopp däruppe. Det var en stor kostnad för Djäkneföreningen. Övriga rum, och de är många, disponeras av museet.
    Museet har f.n. ingen verksamhet alls i denna kulturbyggnad, vilket är trist. Djäkneföreningen försöker några gånger per år ha öppet för allmänheten, vilket sker helt ideellt.
    Att inte Augustsson, som själv varit museichef har koll på sakläget är att förvåna. Han om någon borde väl känna till de avtal som finns. De finns på Västergötlands Museum.

    Sven-Olof Ask
    kommunstyrelseledamot (m) samt
    kassör i Djäkneföreningens lokalavdelning i Skara

    SvaraRadera
  5. Jan-Erik Augustsson skriver:
    Jag vet naturligtvis detta, men det förändrar inte det som borde vara kommunens ståndpunkt - att en annan ägare sökes.
    Ett bra alternativ vore t.ex. då att det formella ägandet av huset övergår till Västergötlands museum.
    Jan-Erik Augustsson

    SvaraRadera
  6. Att sälja fastigheter som är kulturskyddat innebär ju att den nya ägaren tar ansvaret för att dessa värden bevaras. Detta är nog den gemensamma ståndpunkten i kommunen.

    Vad den nya ägaren väljer att bedriva för verksamhet eller att den förblir privat är ju helt och hållet upp till honom.

    Lokalstöd till föreningar utgår som vanligt!
    Vi har i dag inte någon förening som är aktuell som har ekonomiska möjligheter att överta dessa byggnader (bortsett från Svenska Kyrkan). Detta gör av potentiella köpare finns på en privat fastighetsmarknad!

    SvaraRadera