fredag 8 juni 2012

VAD ÄR SOCIALLIBERALISM?


EN SOCIALLIBERAL TYCKER
En del undrar vad jag menar med ”socialliberal” i rubriken på min blogg. Här är en definition av detta begrepp som för mig är centralt i Folkpartiets politik. Så här beskriver vi socialliberalismen på Folkpartiet i Skaras hemsida:
”Liberalismen är den bärande politiska idén inom Folkpartiet.
Liberalismen innebär att man hävdar den enskilde individens frihet – från förtryck av staten, kyrkan, kollektiv och andra auktoriteter – men också att man betonar individens möjligheter att utvecklas och forma sin egen tillvaro. Folkpartiet är därför ett frihetsparti som värnar den enskildes integritet.
Individens valfrihet i alla lägen är central för Folkpartiet.
Folkpartiet bejakar också marknadsekonomins principer, något som den tidiga liberalismen kämpade för - i motsats till skråtänkande, branschstöd och tullmurar.
Folkpartiet är för republik som statsskick, och att det offentliga samhället ska vara konfessionslöst.
Folkpartiet var först i Sverige att driva på för allmän rösträtt både för män och kvinnor.
I Sverige står Folkpartiet för begreppet ”socialliberalism”, som innebär att vi kombinerar kravet på individens frihet med kravet på social rättvisa och omsorg om de utsatta. Fri ekonomi med socialt ansvar är bäst.
Den enskilda individens rättigheter och integritet måste alltså kombineras med att samhället garanterar att medborgarna har rätt till utbildning, sjukvård och social omvårdnad så att ingen far illa.
I Skara ingår Folkpartiet i en allians tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. I vår allians arbetar Folkpartiet för att våra socialliberala grundidéer omsätts i konkreta beslut som kommunens medborgare får glädje av.”
Jag anser själv att Folkpartiet befinner sig i den politiska mitten, och jag ser gärna breda politiska samarbeten i viktiga framtidsfrågor.
Jan-Erik Augustsson   (FP)    Jan-erik.augussson@telia.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar