torsdag 7 juni 2012

ÄR ÖKANDE FOLKMÄNGD TROVÄRDIGT?


EN SOCIALLIBERAL TYCKER

ÄR ÖKANDE FOLKMÄNGD TROVÄRDIGT?


Tidningen ”Dagens Samhälle” som ges ut av Sveriges kommuner och landsting hade nyligen en intressant artikel (nr.21-2012 sid.14-15) där man granskade många kommuners orealistiska befolkningsmål. Det verkar som om många kommuner systematiskt överdriver den egna befolkningsökningen i sina långsiktiga prognoser, trots att alla fakta pekar på motsatsen – en krympande befolkning. Skara kommun verkar tyvärr ingå i denna stora grupp av kommuner som medvetet vilseleder medborgarna om framtiden.I Skara kommuns ”Planeringsförutsättningar inför budget 2013 - Politiska ledningens inledning” står det att ”Som utgångspunkt för antaganden om befolkning ligger befolkningsstatistik från KIR (kommuninvånarregistret) 2012. Budget för 2012 bygger på 18 290 invånare. Budget för 2013 är antagandet 18 220 invånare. Vi antar därefter en ökning på 25 personer per år 2014-2015. Budgeten beräknas på följande invånarantal; 2014 med 18 245 invånare och 2015 med 18 270 invånare.”

Denna prognos är inte trovärdig. På kommunens egen hemsida finns statistik över folkmängdens utveckling sedan 2005. Faktum är att Skaras folkmängd har minskat stadigt sedan år 2006 då vi som mest hade 18595 invånare. Sedan dess har kommunens folkmängd minskat varje år och 2011 hade vi 18220 invånare. Skara tillhör nu den halva av Sverige som riskerar att tyna bort, medan starka grannkommuner växer.Varför befolkningen nu antas öka framöver är fullständigt obegripligt. Det finns inga som helst tecken som pekar i den riktningen. Inga beslut har tagits som kan åstadkomma detta. Det kan i bästa fall beskrivas som en from förhoppning eller drömmar - i värsta fall ett försök att bluffa om sanningen. Det är egentligen mera sannolikt att kommunens folkmängd fortsätter att minska, om vi inte nu tar rejäla politiska beslut för att öka kommunens attraktionskraft, så att fler flyttar hit och så att vi kan klara framtidens välfärd.I stället för orealistiska drömmar bör vi acceptera att Skara hamnat där vi är, och försöka bibehålla nuvarande folkmängd på ungefär 18200 personer. Sedan bör poltiken inriktas på att göra samhället attraktivt för dessa och stärka kommunens varumärke. I framtiden kanske det visar sig att mindre kommuner som Skara ändå kan hävda sig med kvalitativa värden.
Jan-Erik Augustsson (FP)

Jan-erik.augustsson@telia.com2 kommentarer:

  1. Det är naturligtvis tråkigt att människor inte väljer att bosätta sig i Skara. Vi har ändå ett strategiskt bra läge på vägen mellan två relativt stora städer och vid E20. Men frågan är om en orealistisk prognos är till nackdel för Skara. Det kan det kanske vara. Jag kan ibland tycka att det vore det klokare att uttala att man vill satsa på dom som redan bor här för att i första hand behålla befolkningen. Då kanske man ändå uppnår den eftersträvade effekten.

    SvaraRadera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

    SvaraRadera