lördag 2 juni 2012

BYGG ATTRAKTIVA BOSTÄDER I SKARA OCH VARNHEM


EN SOCIALLIBERAL TYCKER

Bygg attraktiva hyresbostäder i Skara och Varnhem
Många människor söker idag efter attraktiva hyresbostäder. Detta gäller inte minst äldre som vill lämna sina stora villor, t.ex. på Skaraberg och i ytterområdena. Befintliga lägenheter är ofta för små eller tråkiga och saknar uteplatser. Jag menar att det behövs fler hyresrätter, gärna lite påkostade och med större attraktionskraft – ett boende som kan tillgodose villaägares behov.
Våra grannkommuner Skövde och Lidköping nu bygger nytt och attraktivt i sina stadskärnor, och risken är att Skara tappar invånare som hellre flyttar dit om vi inte gör något.
I Skara har vi haft flera decennier av ensidig satsning på villabyggande, både på Skaraberg och i småorterna. Det räcker inte - det behövs nu något annat också.
Här är det läge för lite självkritik. Den borgerliga alliansen har faktiskt inte lyckats få igång byggande av hyresrätter. Jag sitter själv i samhällsbyggnadsnämnden och är alltså lite medskyldig.
Det kommunala bostadsbolaget Centrumbostäder är vårt instrument för att bygga bostäder. Centrum-bostäders nyligen byggda ”Domprostebyn” är ett gott exempel på den typ av bostäder som behövs. Området är byggt i två etapper, bara hyresrätter, alla med uteplats i markplan. De är mycket populära. Mer sådant skulle behövas.
Varför inte bygga bostäder på den stora ytan bakom Willys, som idag är parkering? Det är obegripligt att en så stor, central kvartersmark får användas som bilparkering. Här skulle kunna rymmas en tät bebyggelse med s.k. ”stadsradhus” i 2-3 våningar och med uteplatser och terrasser. Se ett fint exempel på detta i Borås som deras kommunala bostadsbolag byggt.
Någon kanske invänder att fastighetsägarna säger att de har svårt att hyra ut befintliga lägenheter. Men det beror kanske på att det är fel sorts lägenheter, som inte är tillräckligt attraktiva?
Även i Varnhem behövs attraktiva hyresrätter. Detta är en ort där många vill bo kvar, även om de lämnar sin villa, med bra kommunikationer till Skara och Skövde, och med höga natur- och kulturvärden. Jag tycker att det är ett misslyckande att inte Centrumbostäder kommer till skott med byggande i Varnhem.
Kommunen är ägare till Centrumbostäder och det behövs kanske ett tydligare ägardirektiv till Centrumbostäder om detta.
Sedan kan gärna Alliansen ta ett gemensamt initiativ i frågan, och visa större handlingskraft. Bygger vi fler attraktiva bostäder så vill flera flytta till kommunen, vilket i sin tur ökar underlaget för handel m.m. Detta är ett sätt att skapa ny dynamik staden, och det är ett sätt att vända en nedåtgående spiral. Vi måste våga satsa oss ur en kris.


Jan-Erik Augustsson (FP)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar