fredag 1 juni 2012

FOLKPARTIET MÅSTE BLI TYDLIGARE I KLIMATPOLITIKEN
Folkpartiet måste bli tydligare i klimatpolitiken

Den 30 november 2008 hade Folkpartiets dåvarande klimat- och energipolitiske talesman Carl B Hamilton en uppmärksammad artikel i DN med rubriken ”Skrota satsningen på mer vindkraft”. Inledningen till artikeln löd som följer: ”För att nå Energimyndighetens mål för utbyggd vindkraft år 2020 krävs enorma ekonomiska och miljöskadliga satsningar. Totalt skulle den påtvingade kostnadsökningen för elkonsumenterna bli allra minst 175 miljarder kronor men sannolikt långt över 200 miljarder.” Efter Alliansens beslut den 5 februari 2009 att ta bort avvecklingslagen för den svenska kärnkraften är det bara Maud Olofssons som gett uttryck för Alliansens energipolitik och den har gått ut på en ensidig utbyggnad av vindkraften. Om kärnkraften har hon sagt att den är en parentes i den svenska energipolitiken. Energimyndigheten och inte minst deras förre GD har ensidigt argumenterat för vindkraft och mot kärnkraft. De nya C- ministrarna för näring, miljö och energi har inte bidragit med något tänkvärt. Om man bara håller sig till energidebatten undrar man om Folkpartiet existerar längre.

Eftersom vi börjar närma oss 2014 och ett nytt val har de övriga småpartierna i Alliansen börjat ge uttryck för  vad de anser själva. Om nu Hamiltons artikel 2008 återspeglar Folkpartiets verkliga tyckande måste man ta upp den tråden igen. Sedan 2008 har det tillkommit nya fakta i energifrågan. Professor Johan Rockström har i artiklar i Nature och i Ecology and Society skrivit om 9 planetariska gränser som vi måste hålla oss inom om vår planet skall bli beboelig på längre sikt. Mark Lynas har i boken Guds utvalda art utvecklat Rockströms tankar. När det gäller koldioxiden har vi redan överskridit gränsen. Vi har nu en koldioxidhalt på 393 ppm. Vi måste ner under 350 säger forskarna. Skall detta bli möjligt måste all eldning med kol, olja och gas upphöra. I boken Drivmedel och vatten har J-G Hemming och undertecknad återgett nobelpristagaren George A Olahs tes om att ersätta eldningen av de fossila kolen med CCR (Carbon dioxide Capture and Recycling) som innebär att vi fångar upp kolet i den koldioxid som skorstenarna spyr ut och i förlängningen från atmosfärens koldioxid och förenar den med väte för produktion av metanol eller DME (dimetyleter) som kan ersätta all bensin och dieselolja som vi använder i trafiken. Vätet får man genom elektrolys av vatten och för det krävs det energi i ganska stora mängder. Vi måste självklart ersätta den energi som fanns i de kolprodukter vi inte längre vill använda. I vår bok har Hemming och undertecknat beräknat att vi behöver ett tillskott av el med 50 % eller 70 TWh per år för att ge Sverige en fossilfri trafik 2030. Om vi ger industrin klartecken om att kärnkraft blir tillåten även efter 2014 öppnar vi upp för ett sådant tillskott till den svenska elproduktionen.

Vi har i landet mer än 2000 vindkraftverk och alldeles nyligen har Annika Helker i våra tidningar ivrat för att vi i Sverige måste bygga ytterligare 3000 jättestora vindkraftverk. För vår del är det mest aktuella projektet med sex jättestora vindkraftverk på Nordbillingen. Vallebygdens energi ligger bakom. De kommer att synas över stora delar av Västergötland, de kommer att ligga mitt under fågelsträcket från Hornborgasjön norrut där tiotusentals fåglar passerar varje år. Området gränsar till välkända turistleder som pilgrimsleden och motionsspåret på Nordbillingen. Det tyngst vägande skälet mot denna satsning gäller miljön generellt. I Mark Lynas bok är gränsen för markanvändning en av de nio områden där vi måste sätta gränser. Vi får inte i onödan exploatera mark som fortfarande är någorlunda oanvänd. Det har diskuterats att hela Billingen skulle bli ett världsarv. Nu hotar Billingen att bli ett industriområde. En sämre gåva till våra barn och barnbarn är svår att tänka sig.

Nu äntligen till slutsatsen. Folkpartiet måste vakna och bli en aktiv aktör på miljöområdet både lokalt och på riksnivå. Börja med att läsa Mark Lynas bok. Fortsätt gärna med Drivmedel av koldioxid och vatten eller Vindkraften – är den värd sitt pris? Alla finns på Adlibris för en billig peng. Jag tycker att Johan Rockströms 9 planetariska gränser skall bli basen för Folkpartiets miljöpolitik.

Bengt Lindhé
Bengt Lindhé
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-166 80

1 kommentar:

  1. Absolut! I arbetet med det nya partiprogrammet har vi från Skara vid många olika tillfällen påtalat detta. Vi såg till att skrivningen från Länsförbundet lyfte klimatpolitiken som en mycket viktig fråga för Folkpartiet.

    Folkpartiet brukar vara duktigt på att problematisera. Vi ser inte bara fördelar med enskilda energislag utan också nackdelar. När de planerade vindkraftverken diskuterade på Kommunstyrelsen i onsdags inför utställningen av den fördjupade översiktsplanen var det bara två partier som uttalade sig positivt om denna planering och inget av de partierna var Folkpartiet.

    SvaraRadera