tisdag 29 maj 2012

FLER KULTURLOKALER I CENTRUM OCH ETT LEVANDE TORGEN SOCIALLIBERAL TYCKER
Om fler kulturlokaler i centrum och ett levande torg
Det tycks finnas politisk majoritet för att Djäkneskolan ska bli nytt kommunhus, när nya Teglaskolan invigs hösten 2015. Det är bra med en politiskt bred enighet i stora och dyra investeringar. Jag och Folkpartiet stöder detta.
Men när jag i höstas väckte idén att göra Djäkneskolan till kulturhus så var det många som var positiva – från olika partier, och inte minst från ett antal kulturföreningar och kulturutövare. Deras behov finns fortfarande kvar – hur kan vi nu tillgodose dessa?
Det förslag som nu ska utredas vidare innebär inte bara att räkna på ombyggnad av Djäkne till kommunhus. Det innebär också att tre andra centrala byggnader ska bli kvar i kommunens ägo – och det är i dessa tre som jag föreslår att kulturverksamhet ska flytta in. Det gäller gamla biblioteket, nya biblioteket och Djäkneskolans gymnastikbyggnad. Så här menar jag att man kan tillgodose behovet av kulturlokaler.
O Gamla biblioteket är redan i det liggande föreslaget tänkt att användas som kulturhus. Biblioteket behåller som idag plan 1 (arkiv) och plan 3 (Västgötalitteratur och släktforskning). Men större delen av plan 2 (nuvarande utställning och turistbyrå) samt hela plan 4 kan upplåtas åt olika kultur-föreningar. Byggnaden bör i fortsättningen kallas ”Kulturhuset” och vara mera öppet än idag.
O Nya Teglaskolan får ju en stor gymnastiksal som kan användas av alla idrottsföreningar utanför skoltid. Djäkneskolans gymnastiksal behövs då inte för nuvarande ändamål, utan kan byggas om till en musik- och teatersalong. Det har framkommit starka önskemål om detta. Här kan musikskolan och Music and Production ha konserter. Teaterföreningarna kan ha större uppsättningar eftersom det ryms en s.k. tittskåpsscen, och man då kan ta hit föreställningar från Riksteatern (det går inte idag på Rosers Salonger). Huset bör därför i fortsättningen kallas ”Musik- och Teaterhuset”. Bottenvåningens skolmatsal kan bli café, både seniorcafé och för publiken. Slöjdsalarna kan bli föreningslokaler för teater/musik.
O Nya biblioteket kan omdisponeras och få flera nya funktioner. När samhällsbyggnadskontoret flyttar till nya kommunhuset i Djäkne, så kan all bibliotekspersonal flytta ner i souterrängplanet. Då frigörs ytor i markplanet, och man kan då få plats med ett ofta föreslaget Medborgarkontor nära entrén. Kanske kan där också rymmas en bantad Turistbyrå. Eftersom det nya kommunhuset knappast kommer att vara öppet efter kontorstid så är det bättre att dessa funktioner samsas i biblioteket som har generösare öppettider.
En annan konsekvens av lokalutredningen är att nuvarande kommunledningskontor vid Stortorget ska säljas. Det gamla rådhuset intill behövs inte heller längre för kommunledningen. Här kan då en ny publik funktion komma in – kanske ett café eller annan servering. Denna norra sida är ju torgets  solsida, och om Rådhusgatan höjs upp till ”gåfartsgata” (som Klostergatan), får man möjlighet till en fin uteservering (jämför Rådhuskonditoriet i Skövde). Om man sedan gör Stortorget helt bilfritt, utan parkeringsplatser, så kan Stortorget i stället bli en riktigt attraktiv mötesplats i centrum med bänkar, träd, vatten och serveringar.
Jan-Erik Augustsson (FP)


1 kommentar:

  1. Mängder av bra idéer. Det är på idéstadiet diskussionerna skall starta tycker jag.

    SvaraRadera