måndag 20 februari 2017

Liten skala som kan växa stortDen tyska firman Exytron har satt i system att lokalt energiförsörja t ex ett villaområde med 
lagrad metan (CH4) som framställts enligt 4H2+CO2→CH4+2H2O, den över hundra 
gamla Sabatiers reaktion. Alltså en ”väteekonomi” där man undgår problem med den 
svårlagrade vätgasen genom att förena H2 med recirkulerad CO2.  
Vätgasen kommer från elektrolys av vatten med sol- & vindkraft. 
Bild: Exytron.
Av webinarserien ”Restoring the Carbon Balance” med sessionerna 1: The Budget Imperative och 2: Negative Carbon Emissions Technologies (NETs) återstår nu session 3: Finansing, Commercializing and Scaling up NETs. I väntan på sistnämnda, som hålls först om en månad, kan det vara av intresse att bryta de storskaliga koncepten med ett småskaligt exempel, som har potential att växa.

Nybyggda hus får från år 2030 inte längre värmas med fossila bränslen enligt ny lag i Tyskland. Det gäller både villor och stora hyreshus. Det är bakgrund till det tyska företaget Exytrons projekt att producera vätgas genom elektrolys av vatten med sol-& vindel. I konceptet ingår att slippa problemet med att vätgasen är hart när omöjlighet att lagra. Därför förenar man den producerade vätgasen med infångad CO2 till metan enligt den mer än hundra år gamla Sabbatiers reaktion 4H2+CO2=CH4+2H2O, som är starkt exoterm (har hög output av värme). Värmen utnyttjas av bostäderna till uppvärmning och varmvatten. Den lagrade metangasen omvandlas vid behov till el (när sol & vind fallerar). Det mesta går till bostädernas gasnät för gasspisar och annat.

Exytrons koncept kan ses som motsats till den i föregående bloggartiklar refererade storskaliga Restoring the Carbon Balance, som räknar och siktar globalt, vilket ger hisnande siffror som är svåra att greppa. Slutsatsen blir att världen varken hinner eller orkar med detta.

Exytron däremot satsar småskaligt, decentraliserat och inser att konceptet med tiden kan växa globalt vartefter erfarenhet samlas och de olika teknikstegen finslipas. Intresset för Exytron har på kort tid växt enormt långt utanför Tysklands gränser. Likaväl som man genom Sabbatiers reaktion kan omforma den svårhanterliga vätgasen till metan, så kan man naturligtvis genom metanolsyntesen få metanol av CO2 och vätgas. På så sätt klarar Exytron-konceptet inte bara att göra bostäder och byggnader fossilfria, utan även den andra stora fossilslukaren transporter. Intrycket är att uppgivenheten för att inte säga dystopin, som Restoring the Carbon Balance leder till, inte alls belastar Exytron-konceptet.

Alltnog, jag återkommer om en månad med Session 3: Finansing, Commercializing and Scaling up NETs. Det känns dock skönt att redan nu redovisa Exytron- alternativet. Bara för att visa att det finns alternativ som kan rädda världen, utan att gå på tvärs mot sunt förnuft.

J-G Hemming


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar