onsdag 21 september 2016

Tveksamheter om Parisöverenskommelsen - och svensk vindkraftutbyggnad

http://www.climatedepot.com


Clexit är en förkortning av Climate Exit och det är en organisation som i dagsläget omfattas av 170 representanter från 25 länder. Målsättningen är att förhindra ratificering av FNs Paris-överenskommelse beträffande klimatet.

Australien är speciellt utsatt eftersom man inte har någon kärnkraft och bara begränsade resurser när det gäller vattenkraft. Kolet står för en stor del energitillförseln. Man har satsat stort bl.a. på vindkraft men man kan inte riskera att hela den australiska kontinenten blir strömlös de dagar på året då det inte blåser. Detta gör att det nu finns krafter i Australien som förordar Clexit.

Clexit-resonemangen har åter aktualiserat den svenska debatten om satsningen på vindkraft i Sverige. Det finns aktuella planer på en fortsatt utbyggnad av den svenska vindkraften men det är inte alla som inser det kloka i den politiken.

Till tvivlarna hör professor Lennart Bengtsson som bland många meriter också är medlem av Vetenskapsakademien. Han skriver så här i en inlaga: Tack vare landets vattenkraft (eventuellt i samarbete med Norge) kan vindkraften utnyttjas relativt bra. Ingen kan i dag svara var den praktiska gränsen ligger då det beror på en mängd komplexa omständigheter inklusive gällande vattendomar. (Kanske i intervallet 10 – 50 TWh).

Här har forskningen varit otillräcklig. Min bedömning är emellertid att det är tveksamt om det i längden är nationalekonomiskt lönsamt då den energi man kan få ut under ett vindaggregats livslängd endast är 2 – 3 gånger mer än den mängd energi som gick åt att bygga aggregatet (med hänsyn till reservkraft). Dessutom extra slitage på vattenkraftsanläggningarna.

För ett långsiktigt nationalekonomiskt värde räknar man normalt med minst en faktor 5 (Referens Weissbach et al., 2013). Man kan ju självklart inte fortsätta att subventionera i evighet då detta är ingenting annat än en ekonomisk transaktion från elanvändare till elspekulanter eller från de fattiga till de rika.

De mest lönsamma och förnuftiga elinstallationerna är kärnkraft så länge man önskar undvika fossil energi.


Bengt Lindhé

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar