måndag 19 september 2016

Fossilfrihet på väg år 2030

Hur stor utmaning är det? Idag finns ca 4 900 000 bilar i Sverige. Det säljs ca 350 000 nya om året.  Vi har bara 14 år på oss! (14 x 350 000 =4 900 000)

Varje ny bil från och med nu måste alltså vara fossilfri! Det är orimligt. Rubriken är en myt!

Rubriken är en myt om man menar att bilparken ska bytas ut till fordon med nollutsläpp. Det går bara inte som framgår av enklaste matematik.

Det som däremot skulle kunna gå, om insikt och vilja finns, är att byta fokus från fordon till drivmedel.

Den statliga utredningen ”Fossilfrihet på väg” (SOU 2013: 84) sätter hoppet till biodrivmedel och elbilar. Men det är också en myt. Så som jord- och skogsbruk bedrivs idag ligger massor av fossil energi bakom biodrivmedel: Fossil diesel som dragkraft och fossil naturgas som råvara till både konstgödsel och många växtskyddsmedel. För att inte tala om att biomassan behövs till livsmedel, fiber, farmaka och mycket annat. Se artikeln ”Allt som glimmar inte guld. All biomassa inte klimatsmart” här på bloggen den 12 juli i år.

Därmed inte sagt att man ska blunda för elbilars potential. De ska naturligtvis främjas där de passar. Men en hundraprocentig övergång till eldrift på 14 år är också en myt.

Nya genombrott i teknik att extrahera CO2 direkt från luften gör det möjligt att utnyttja atmosfärens C-atomer utan att ta omvägen över biomassan. Se artikeln ”Ersätt fossilekonomi med cirkulär metanolekonomi” här på bloggen den 2 augusti i år.

Den kanadensiska firman Carbon Engineering bygger nu en fabrik med kapacitet att extrahera 1 miljon ton CO2 från luften med det koncept som framgår av bloggbilden den 2 augusti. Enligt samma artikel finns inte något tekniskt hinder, att Sverige till år 2030 ska kunna bygga tillräckligt många sådana fabriker, för att syntetiska kolväten plus rena elbilar då frigjort oss från fossilen i trafiken.


J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar