lördag 24 oktober 2015

DET SVENSKA INRIKESFLYGET PRODUCERAR INGEN EL

Synpunkter på en artikel publicerad i Svenska Dagbladet 151023 http://www.svd.se/karnkraften-ger-mer-koldioxid-an-inrikesflyget


Stig Tegle ifrågasätter kärnkraftens existensberättigande med att jämföra kärnkraftens koldioxidutsläpp med utsläppen från det svenska inrikesflyget.
För det första är hans underlag när det gäller koldioxidutsläppen från urangruvorna mycket bristfällig. Det bryts uran på många ställen i världen med starkt varierande förutsättningar. Jag tror inte att det finns något underlag för att skatta koldioxidutsläppen från de gruvor som producerar den uran vi använder.
Det svenska inrikesflyget producerar ingen el. Den jämförelsen är därför helt ointressant. Tegle skriver själv: ”I jämförelse med el producerad av kol, olja och fossilgas innebär elproduktion från kärnkraftverk minst utsläpp av växthusgaser per levererad MWh. Men inte lika med noll.” Det finns studier som jämfört kärnkraft med vindkraft när det gäller koldioxidutsläpp som visar att kärnkraften har de minsta utsläppen.
Om Tegle är missnöjd med den svenska kärnkraften får han hitta på bättre argument.


Bengt Lindhé
____________________________________________________

Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-16680

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar