tisdag 5 maj 2015

MER VINDKRAFT KOSTAR PENGAR OCH JOBB

Foto:TT


I en artikel i SvD (Brännpunkt den 2 maj) med rubriken Olönsam förnybar energi slår ut jobb  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/olonsam-fornybar-energi-slar-ut-jobb_4530866.svd  sammanfattar Jonny Fagerström från Svenskt Landskapsskydd och Lars Bern på Svenska miljöforskningsinstitutet sina synpunkter på den nuvarande politiken som går ut på att ta bort kärnkraften och ersätta den med vindkraft. Regeringen har aviserat en höjning av effektskatten på kärnkraft med 17 % och vi ser det som Åsa Romson berättade om i valrörelsen 2014. Ökad beskattning av kärnkraft skall få den att självdö. Vi vet nu att Ringhals 1 och 2 skall stängas i förtid och ny kärnkraft skall stoppas. Samtidigt pressar Miljöpartiet och miljörörelsen regeringen för att öka subventionerna till förnybart.
För att ersätta Ringhals 1 och 2 krävs 2000 vindkraftverk på en yta om 4 gånger 5 mil till en byggkostnad av cirka 60 miljarder kronor och de nya 2000 verken måste dessutom subventioneras med 4 miljarder kronor per år i 15 år. Vi börjar närma oss den tyska problematiken där elpriserna till kund är mer än tre gånger högre än i Sverige. Innan de sista kärnkraftverken i Tyskland stängs 2022 kommer kostnaderna där att öka ytterligare med hela 70 procent.
Jobben påverkas också. Omfattande subventioner snedvrider marknaden, höjer elpriset och slår ut jobb. Både den tyska regeringen och EU-kommissionen har insett att man håller på att avindustrialisera hela Europa genom denna typ av politik som inte är hållbart för en exportberoende nation som Sverige. Den planerade energikommissionens arbete har omöjliggjorts av regeringens planerade energipolitik. Kommissionens första förslag måste bli att regeringen drar tillbaka förslaget om höjd effektskatt på kärnkraft och att man väntar med de planerade subventionerna till vindkraften till dess kommissionens arbete är slutfört. Allt annat är skäl nog att stjälpa decemberöverenskommelsen tycker Jonny Fagerström och Lars Bern.

Bengt Lindhé
__________________________________________________
Kvarnliden 5
532 31  SKARA
0511-16680

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar