måndag 11 maj 2015

FRÅN FISCHERS SYNTETISKA KOLHYDRATER 1902 TILL OLAHS SYNTETISKA KOLVÄTEN 2015


George Olah 
Foto från www.dornsife.usc.edu

George Olah’s självbiografiska reflektioner ”A life of magic chemistry” från år 2000 kommer ut i ny upplaga lagom till hans 88-årsdag den 22 maj 2015.

Under skolåren läste Olah med liv och lust allt utom kemi på Budapests då bästa läroverk, som drevs av Piaristfäderna, en Romersk-katolsk orden. Det var en strikt och krävande undervisning med stark betoning på humaniora, inklusive 8 års latin och med tyska och franska som obligatoriska främmande språk.

”Mitt stora intresse var humaniora, särskilt historia, litteratur, etc. Jag var (och är fortfarande) en ivrig läsare och tror, att om man alltför tidigt fastnar i ett specialfack, så saboterar det en balanserad bred utbildning. Även om läsning av latinska klassiker i skolan kanske inte är så fruktbart som i mer mogen ålder, så är det få vetenskapare förunnat att få tid till sådant senare i livet.”

Alltnog, det blev kemi som attraherade Olah efter studenten och de krigets hemsökelser som drabbade Budapest. ”Jag valde kemi på universitetet, lockad av den breda mångfald kemin erbjöd. Särskilt organisk kemi väckte mitt intresse. Jag hade lyckan att bli docent under professor Geza Zemplen, Ungerns ledande professor i organisk kemi. Han var själv student en gång till Emil Fischer i Berlin, som räknas som grundare av biokemi som självständig gren av kemi. Så jag är stolt kunna säga, att jag är ’vetenskaplig sonson’ till Fischer, som år 1902 fick Nobelpris i kemi för sina arbeten med syntetiska kolhydrater.” Det går alltså en röd tråd från Emil Fischers syntetiska kolhydrater och Nobelpris 1902 och till George Olahs karbokatjoner som öppnade för syntetiska kolväten och gav Nobelpris 1994.

Men åter till Olah och Ungern: Han gifte sig 1949 med Judy Lengyel, likaledes kemist. De har nu varit lyckligt gifta i 66 år. Olah sticker inte under stol med att Judy och familjens två söner är en viktig förklaring till hans framgångar. Hans första stora arbete på Budapests institut för organisk kemi gällde organisk fluorkemi. Hans arbete uppmärksammades av den store kemisten Hans Meerwein, som lyckades skicka Olah en stålflaska med bortrifluorid. Det var guld för Olahs grupp och de kunde fortsätta sina studier i fluorkemi.

I oktober 1956 kom revolten mot Sovjetstyret. Sovjets blodiga svar tvingade Olah med familj och kemikolleger på flykt (tillsammans med 200 000 andra ungrare). Efter några månaders mellanlandning i England hamnade familjen i Kanada, där Olah fick anställning hos Dow Chemical i Sarnia, Ontario. Här inledde han det arbete som med supersyrors hjälp ledde fram till lång-livade karbokatjoner, och som är en förutsättning för syntetiska kolväten. Det var en direkt fortsättning på de studier i fluorkemi, som han redan hemma i Ungern fascinerats av. Efter avancemang hos Dow och flyttning till Cleveland på USA:s
sida om gränsen fick han 1965 erbjudande om professur där vid Western Reserv University. Åren hos Dow och kemisk industri hade varit mycket givande, men erbjudandet att återvända till akademisk forskning kunde han inte motstå.

Western Reserve University var granne med Case Institute of Technology. Efter ett par år blev det med stor insats av Olah en lyckad sammanslagning av de två universiteten till Case Western Reserve University. Samtidigt fortsatte hans snabbt växande grupp av doktorander att utforska området supersyror och karbokatjoner.

1977 kom så erbjudandet från University of Southern California att bygga upp ett forskningsinstitut för kolväten, som senare kom att benämnas Loker Hydrocarbon Research Institute för att hedra Don och Katherine Loker, universitetets och institutets stora välgörare. 1994 var tiden mogen för Nobelpris i kemi, där den lakoniska motiveringen löd: För hans insatser inom karbokatjon-kemin. Den hade då redan revolutionerat den petrokemiska industrin och väsentligt mildrat oljekrisen 1973 genom att raffinaderierna nu kunde få fram så mycket mer av råoljans värdefullaste fraktioner.

Nobelprisets triumf efter fyra decennier ”på spåret” har inte fått Olah att slå sig till ro. De två senaste decennierna har gått i metanolekonomins tecken: Olahs stora vision att kemiskt härma (inte kopiera) fotosyntesen och få till ett antropogent (av människan skapat) kolkretslopp, där de för syntetiska kolväten nödvändiga kolatomerna kommer från luften vi andas, vätet från vatten och energin att åstadkomma detta från solen. Så kan mänskligheten befrias från sitt beroende av de miljöfarliga fossilen kol och olja och istället producera sina syntetiska kolväten var som helst på planeten utan politiska och krigiska konflikter.

J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar