lördag 18 april 2015

ENKLASTE ALKOHOL BÄST PÅ MÅNGA SÄTT

Från vänster In- och utlastningshall, 2 lagringstankar (med koniska tak), bakom dem maskinhall 
med kompressorer mm, 2 rötkammare (med kupoltak) samt längst till höger anläggning 
för uppgradering (först i Sverige att frånskilja koldioxiden med membranteknik).
Hemkommen efter ett högintressant studiebesök på Vårgårda-Herrljunga Biogas AB:s nya anläggning några km nordost om Vårgårda är intrycket: Vilken framgångsrik produktion av biometan (liksom på Vadsbo Mjölk, Brunnsbo, Lidköping bara för att nämna några)!

Är det sedan rimligt att behålla denna svårhanterliga gasform, vilken för att kunna marknadsföras som drivmedel kräver dyra, komplicerade både mackar och fordon som vi i allmänhet inte har!?

Metan blir vätska först vid -163° C. Därför väljer man oftast kompression, vanligtvis 200 bar, för att få gasen hanterlig som drivmedel. Men då får man i denna dyra tank bara med sig femtedelen av energiinnehållet jämfört med en enkel dieseltank av samma volym.

Metan är näst koldioxid vår värsta växthusgas, 28 gånger värre! Hela vägen från källa till avgasrör sker läckage – inte minst i avgasröret. Metan hinner inte förbrännas fullständigt i dagens snabbgående motorer. Bästa bot mot metanslippet är att kemiskt omvandla metan till metanol redan vid källan.

Metan plus koldioxid kan med banal kemisk reaktion bli den enklaste alkoholen metanol: 3CH4+2H2O+CO2=4CH3OH (molekylerna i ord: 3metan+2vatten+1koldioxid=4metanol).

Metanol är vätska mellan fryspunkt - 98 och kokpunkt
+ 65°C, ett prima flytande drivmedel i alla lägen.

Som 3 % låginblandning i bensin ställs inga som helst krav på vare sig mackar eller fordon – det är bara att leverera metanolen till raffinaderi. Innan Sveriges bensinpool på ca 40 TWh omfattar 3*40/100=1,2 TWh metanol är det fritt fram för både jordbruk och kommuner att producera så mycket metanol man mäktar.

Om i framtiden metanol av biogas inte räcker, så kan metanol med fördel göras av från luften återtagen koldioxid, som hydreras med väte (från odrickbart vatten), vilket framgått av många artiklar på denna blogg.


J-G Hemming

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar